Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Miting yapılması mümkün değil. Çünkü, valiliğin 21.11.2022 günü saat 00:01'den başlayıp 05.12.2022 saat 23:59'a kadar devam eden 15 günlük yasaklama kararı var. Kurallar herkes için geçerli değil mi? Sadece bir parti için yasak ise bunun da kararda açıkça belirtilmesi gerekir” ifadelerine yer verdi.

AHMET TÜYSÜZ : YASALARA HERKES UYMALI

DEVA Partisi İl Başkanı Tüysüz, idarenin koyduğu kurallara Cumhurbaşkanı dahil herkesin uyması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı kurallara uymazsa, diğerleri kurallara hiç uymaz. İdarenin bütün tasarruflarında eşitlik ilkesine riayet edilmesi gerekir. Bu idare hukukunun da en temel prensiplerinden bir tanesidir.

Yasaklama kararı doğru ve haklı ise bu herkes için geçerli olmalıdır. Yok karar yanlış ise hiç uygulanmamalıdır. Böyle bir kararın alınmaması lazımdır. Ya da valiliğin aldığı bu kararından rücu etmesi gerekir. Ancak, o zaman tam bir hukuk devleti olabiliriz. Çünkü, kurallar herkes için geçerlidir ve herkes için bağlayıcı olmalıdır."

VALİLİĞİN İŞTE O AÇIKLAMASI

DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz'ün ifade ettiği ve halen Şanlıurfa Valiliği'nin resmi web sitesinde bulunan 20.11.2022 tarihli basın açıklaması şöyle;

Cevheri; Bu Türkiye Artık Nemrutlarmış Bir Türkiye Değil Cevheri; Bu Türkiye Artık Nemrutlarmış Bir Türkiye Değil

Terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetleri minimize edilmiştir.

PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile “Ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak” kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği tespit edilmiştir.

Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem/etkinlikler (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, , açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile ilimizde eylem/etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 19. maddesine istinaden 21/11/2022 Saat:00.01'den 05/12//2022 Saat: 23.59'a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dâhil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”