DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Mardin ilinin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ediyor.

Mardin ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Gözden kaçırmayın

Şanlıurfa'nın 7 Mahallesi'nde Elektrik Kesintisi Uyarısı Şanlıurfa'nın 7 Mahallesi'nde Elektrik Kesintisi Uyarısı

DSİ  son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Mardin ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Bu kapsamda; Aşağı Fırat 2. Merhale Projesi kapsamında ihale edilen Mardin Depolaması Cazibe Sulaması yapım işinde 3 bin 200 dekar alanda çalışmalar tamamlanmış olup, çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘Projenin tamamının bitirilmesi ile 29 bin 732 dekar tarım alanının sulanacağını söyledi.

Proje Mardin İli Kızıltepe İlçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. İnşaat çalışmaları devam eden Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanalı prizlerinden su alınacaktır. Bu yıl içinde toplamda 6 bin 400 dekar alanda çalışmalar tamamlanarak  toplamda 151.858 m PE100 borunun 50.481,56 m CTP borunun ve üzerindeki sanat yapılarının bitirilmesi hedeflenmekte olup, bu kapsamda 2021 yılında 97062 m PE100 boru ve  26916.87 m CTP boru döşenmiştir. Ayrıca proje kapsamında 58 köyde toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Milli Ekonomiye 307 Milyon TL Katkı

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 307 Milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Genel Müdür Yıldız; Sulama maksadıyla inşa edilen Mardin Depolaması Cazibe Sulaması yapım inşaatının tamamlanmasıyla Mardin İli Kızıltepe İlçesine ait 29 bin 732 dekar arazi sulanacaktır” dedi.