Toplam 196 işçi alımının yapılacağı DSİ’de en fazla 25 işçinin alınacağı ile İstanbul olurken en az işçinin alınacağı iller ise Hakkâri, Iğdır, Adıyaman oldu. Bu illerde sadece 1 işçi alınacağı açıklandı. Şanlıurfa’da alınacak işçi sayısı ise 8 olduğu duyuruldu.
Başvurular ise 20 Temmuz'da başladı. 30 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

2022 DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE

1. Türk Vatandaşı olmak
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak 
5. Askerlik durumu itibariyle;
 a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.