Harran Üniversitesi, bilimsel araştırmalar ve AR-GE faaliyetlerine olanak sağlayan üst düzey teknolojiyle donatılmış laboratuvarlara bir yenisini daha ekledi. Tıp Fakültesi bünyesinde başta hücre kültürü, moleküler genetik testler ve araştırmaların yapılabileceği laboratuvar kuruldu.  Akademisyen, öğrenci ve araştırmacıların bilimsel çalışmalarına ciddi ivme kazandıracak olan Hücre Kültürü ve Genom Araştırma Laboratuvarı, ileriye dönük büyük çalışmaların yapılabileceği bir araştırma merkezi olarak planlandı.  Üniversite Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından Bilimsel Alt yapı projesi ile desteklenen ‘Hücre Kültürü ve Genom Araştırma Laboratuvarı’nın açılışına,  Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Çiftçi, Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemil Sert, Harran Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, dekan yardımcıları, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kurulan laboratuvarda, kanser hastalarının genetik yapılarının inceleyeceğini belirten Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje yürütücüsü Prof. Dr. Halit Akbaş; “Proje ekibinde yer alan değerli hocalarımızla kurduğumuz Hücre Kültürü ve Genom Araştırma Laboratuvarı, ileriye dönük bilimsel araştırmaların yapılabileceği bir laboratuvardır. Burada kanser hastaları ve genetik hastalıklar ile ilgili önemli bilimsel çalışmalar yapılacaktır.

Yaygın olarak kullanılan kanser ilacı cisplatin ile tedavi olan hastalarda, zamanla ilaca karşı direnç gelişmekte ve ilacın etkisi azalmaktadır. Desteklenen proje kapsamında, akciğer kanseri hücreleri laboratuvar ortamında cisplatine dirençli hale getirilecektir. Ardından dirençli akciğer hücrelerinde, kanser kök hücreleri üzerinde inhibitör etkiye sahip yeni nesil bir ilaç olan ve faz çalışmaları devam eden amcasertib ile cisplatinin kombine tedavisinin, cisplatine karşı duyarlılığın geri kazandırılmasındaki etkisi araştırılacaktır. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların cisplatin direnci gösteren akciğer kanserli hastalarda, amcasertibin etkili tedavi protokolünde yer alarak hastaların sağ kalım oranını artıracağı düşünülmektedir.

Şanlıurfa'da Kalp Kapağı Ameliyatsız Yöntemle Tedavi Ediliyor Şanlıurfa'da Kalp Kapağı Ameliyatsız Yöntemle Tedavi Ediliyor

Proliferasyon, sitotoksisite, apoptoz analizi, hücre döngüsü analizi, antikor temelli ELISA çalışmaları gibi in vitro araştırmaların yanı sıra hastalık modelleme, gen düzenleme, yeni nesil dizi analizi (NGS) ile hastalıkla ilişkili varyasyon belirleme, transkriptomik analizler gibi geniş kapsamlı birçok genom düzeyinde araştırmalar laboratuvarımızda yapılabilecektir. Ayrıca lisans ve lisansüstü öğrenciler ile akademik personel için ileri düzeyde çalışmaların yapılabileceği bir laboratuvar haline geldi. Yanı sıra oluşturduğumuz alt yapı, ilerleyen dönemlerde genetik hastalıkların tanısında rutine yönelik moleküler genetik, prenatal ve postnatal sitogenetik analizler için hizmet verebilecek kapasitededir” diye konuştu.