Şanlıurfa Harran Üniversitesi, uluslararası göçün sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları kapsamında ilgili kurumlarla işbirliği içinde yapılacak çalışmalarla göçe ilişkin sorun ve çözüm önerileri üretilecek.

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yapmış olduğu proje ile göç olgusu ve özellikle mültecilerin durumu, tarihsel, hukuki, eğitim, sosyal, yaşam koşulları bakımından detaylı olarak ele alınacak. Hem uluslararası hem de ulusal düzeyde önemli bir olgu olan göç konusunda bilimsel araştırmaların yapılacağı projenin çıktıları kamuoyu ile yakında paylaşılacak.

Siverek Oto Galericiler Sitesi'nin Çatısı Çöktü Siverek Oto Galericiler Sitesi'nin Çatısı Çöktü

 Şanlıurfa Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik yaptığı açıklamada: “İİBF'den Prof. Dr. Mithat A. Karasu ve ekibi ilimizdeki Suriyeli sığınmacı gençlerin sorunlarını ve beklentilerini hem anket çalışması yaparak hem de odak görüşme gruplarıyla konuşarak sorgulamıştır. Aşağıda çalışmada elde edilen ön sonuçlar paylaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Harran Üniversitesi tarafından yapılan bilgilendirmede şu ayrıntılara yer verildi: “2011 yılında Suriye’deki iç savaş sonrasında başlayan Türkiye’ye yönelik Suriyeli göçünde, sığınmacı sayısı 3,7 milyona yaklaşmakta. Bu durum çok ciddi sosyal, ekonomik, kültürel sorunları beraberinde getiriyor.

Suriyeli sığınmacı gençleri konu edinen Üniversitemiz akademisyenleri tarafından hazırlanacak proje kapsamında bu gençlerin profili ortaya çıkarılacak, gençlerin yaşadıkları sorunlar ve beklentiler tespit edilecek, yaşadıkları uyum sorunu tüm boyutlarıyla ele alınacak. Proje kapsamında ayrıca yaşanan olumsuzluklar konusunda çözüm önerileri getirilerek ilgili kamu kurumlarının politika oluşturma sürecine yardımcı olunacak.

 Suriyeli gençlerin yaşadıkları uyum sorunları ve beklentilerini tespit etmek ve toplumumuza ileride doğurabileceği riskleri analiz etmek için Üniversitemizin 5 ayrı fakültesinden 6 akademisyen ile 8 farklı başlıkta araştırmalar yapılıyor.

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde görevli, göç, göç ve suç, göçün kente etkileri vb. konularda yayınları bulunan Prof. Dr. Mithat Arman Karasu’nun proje yürütücüsü olduğu proje farklı disiplinleri bir araya getirmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden çocuk sağlığı ve hastalıkları konularında uzman Doç. Dr. Hülya Karataş, Tıp Fakültesi’nden çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fethiye Kılıçaslan, İlahiyat Fakültesi’nden din sosyolojisi alanında çalışan Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çakmak, Eğitim Fakültesi’nden ölçme ve değerlendirme uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cahit Polat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş. Gör. Ali Burak Aksungur yer aldığı proje sayesinde göçün Suriyeli gençler üzerinde neden olduğu olumsuzluklar çok yönlü bir bakış açısıyla analiz edilmiş olacak.

 Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz  Prof. Dr. Mithat Arman Karasu: “Gençlerin göç sürecinde marjinal hale gelmesi, göç ettiği ve artık içinde yaşadığı toplumdan ayrı düşmesi, “kimliksiz ve niteliksiz bir bireye” dönüşmesinin çok acı sonuçları olabilir. Bunu önlemenin en iyi yolu bilimsel nitelikte, çok disiplinli çalışmaların sayısının arttırılmasıdır. HÜBAP desteğiyle yürüttüğümüz projemiz bu bakımından sürece katkı sağlayacak, sorunların bilimsel bir yöntemle incelenmesine ön ayak olacaktır. Harran Üniversitesi yönetimi ve akademisyenleri, yörede yaşanan Suriyeli göçüne karşı gereken duyarlılığı göstermekte, çözümü konusunda adımlar atmaktadır” diye konuştu.

Araştırmalarda elde edilen ilk sonuçlara göre, Suriyeli gençlerin %14’ü ailesinden birisini kaybetmiş, %27’si fiziki şiddete tanık olmuş, %56,8’i eğitime devam edemiyor, %30,7’sinin sadece bir Türk arkadaşı var. %73’ünün aylık gelir olarak 1000 ile 2000 lira arasında kazanç elde ettiği gençlerin %35,8’i Türkiye’yi yeni vatanı olarak görüyor” denildi.