TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa ili 2022 yılı 2. Ürün mısır üretim maliyeti (TAHMİNİ) fiyat raporunu açıklandı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik, yaptığı açıklamada “Mısır üretici satış fiyatı en az 7,75 TL Olmalı” dedi. Melik: “Mısır hem insan beslenmesinde hem de hayvan yemi olarak kullanılan önemli bir bitkidir. Mısırın anavatanı Amerika’dır ve binlerce yıldan beri Anadolu topraklarında tarımı yapılan bitkilerdendir. Türkiye verim ortalamasının 700-1100 kg/da aralığında değişmektedir.

Ülkemizde daha çok hayvan yemi olarak kullanılan at dişi mısır, tane olarak veya silaj şeklinde kullanılmaktadır. Hibrit çeşitlerin kullanılmasıyla yıldan yıla verim artışlarında belirgin artışlar olduğu gözlenmiştir. Verim artışı olmasına rağmen artan girdi maliyetleri üreticinin belini bükmüştür. Ülkemizin yıllık toplam mısır ihtiyacı yaklaşık 9 milyon ton, üretimimiz ise 6,5 milyon tondur. Aradaki 2,5 milyon tonluk kısım ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Şanlıurfa’da ise 2022 yılında yaklaşık 1 milyon 700 bin dönüm mısır ekilmiş bununda karşılığı yaklaşık 1 milyon 700 bin ton ürün rekoltesi beklenmektedir.  Türkiye sadece 2021 yılında 618 milyon dolar karşılığında 2,1 milyon ton mısır ithalatı gerçekleştirmiştir. 

Fuat Oktay’dan Asgari Ücret Tarihini Açıkladı Fuat Oktay’dan Asgari Ücret Tarihini Açıkladı

Mısırda desteklemeler çok yetersiz mazot desteği 62 TL/da gübre desteği ise 21 TL/da toplamda dekara 83 TL/da ve ürün prim desteği ise kg/3 krş. bu destek bu yüksek maliyetler içinde hemen hemen yok gibi. Ülkemiz çiftçisine gerekli destek sağlanırsa üretimimiz tüketimimizi karşılayacak seviyeye rahatlıkla ulaşacaktır ve yurtdışına ödediğimiz döviz ise ülkemizde kalacaktır. Mısırın yüzde 75’i yem sektöründe kullanılmakta kalan yüzde 20’lik bölümü nişasta-glikoz sanayinde, yüzde 5’i ise endüstride, yağ üretiminde    ve    tohumluk olarak kullanılmaktadır.

Üreticinin üretime devam edebilmesi için maliyetin esas unsurları olan tohum, gübre, ilaç, mazot ve elektrik gibi temel unsurların sübvanse edilmesi artık kaçınılmazdır. Çiftçinin önünü görebilmesi için ürünün alım garantisinin olması gerekiyor.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube olarak 2022 yılı ikinci ürün Mısır kilogram maliyetini yaptığımız maliyet analizine göre 5.54 TL. olarak belirledik. Üretim maliyetlerinin bir yılda yüzde 200- 300 artış göstermesinden dolayı ikinci ürün Mısır üretici satış fiyatının en az 7.75 TL’nin altında olmaması gerekiyor. 3 krş. olan Mısır prim desteğinin ise en az 75 krş. olması artan maliyetlerden dolayı kaçınılmazdır” ifadelerine yer verildi.