Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada GAP Bölgesini gündeme aldı. Özyavuz: “Ülkemizin ilk, dünyanın da sayılı bölgesel kalkınma projelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi 6 Kasım 2022 yılı itibarıyla otuz üçüncü yılını geride bırakmıştır” dedi.

Özyavuz: "2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinde yer alan GAP ve DAP başkanlıkları bütçesi üzerine milliyetçi hareket partisi adına söz almış bulunmaktayım. GAP idare kalkınma projesi adına 1989 yılında 388 sayılı kararname kanun hükmünde kurulmuştur. Bu kararnamenin temel amacı güneydoğu Anadolu bölgesi kapsamındaki illerin süratle kalkındırması ve kalkındırma için gerekli olan ve sektörlere ilişkin planlama çalışmaları ve yatırımların yapılması, bölge halkının her bakımdan gelişmişlik düzeyinin artırılması ve tüm bunların etkin bir şekilde yürütülebilmesi için kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasıdır" dedi.

Cevheri; Bu Türkiye Artık Nemrutlarmış Bir Türkiye Değil Cevheri; Bu Türkiye Artık Nemrutlarmış Bir Türkiye Değil