Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, başkanlığında yapılan toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları Cesim Karadağ, Mehmet Taşan, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri, Fidanlık Müdürleri ve Etüt Proje Başmühendisleri katıldı.

Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı: “2022 yılını değerlendirerek çeşitli ormancılık faaliyetleri ile ilgili uygulamalarda gelinen noktayı ve alınan sonuçları işaret ederek önümüzdeki yıl daha iyi işlerin yapılması ve projelerin üretilmesi için derhal uygulamalara başlanması için talimatlarını verdiğini” söyledi.

ŞANFED'in Urfa’da Tanıtım Toplantısı Yapıldı ŞANFED'in Urfa’da Tanıtım Toplantısı Yapıldı

2022 yılında elde edilen başarılar ve görülen sıkıntıların masaya yatırıldığı toplantıda 2023 yılı hedefleri de görüşüldü. Toplantının devamında İşletme Müdürleri faaliyetlerini ve uygulamada karşılaşılan sorunları sunum eşliğinde dile getirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Daha sonra Şube Müdürleri de faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını ve programları kısa kısa özetleyerek karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiler.