Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi tarafından güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı, kurulumu ve işletmesi işini ihale edeceği duyuruldu.

Siverek Belediye Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Güneş Enerjisi ihalesi için"1 milyon metrekare yüz ölçümündeki arazinin 14 bin 735 metrekarelik kısmında, gelir paylaşımı modeliyle güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ve tesisin 5 yıl süreyle işletilmesi işi kapalı teklif usulüyle gelir paylaşım oranı olan yüzde 12'den az olmamak üzere artırma yapılarak ihale edilecek.

Haliliye Zabıtasından Kasaplara Kalite Denetimi     Haliliye Zabıtasından Kasaplara Kalite Denetimi    

Muhammen bedeli 25 milyon 626 bin 462 lira, geçici teminat bedeli 768 bin 793 lira olarak belirlenen ihale, 21 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te Siverek Belediyesi Encümen Toplantı Odası'nda gerçekleştirilecek.

İhale evrakı, mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacak 150 liralık ödeme karşılığında Siverek Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar, Siverek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekiyor."denildi.