TEÇ SEN Şanlıurfa Şube Başkanı Ali Güler yaptığı açıklamada 3600 Ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına verilmesi gerektiğini söyledi.


Tüm eğitim çalışanlarının  bir çok haktan mahrum bırakıldığını dile getiren TEÇ SEN Şanlıurfa Şube Başkanı Ali Güler, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bası açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Bu sorunlarımızın giderilmesi için bir talimatınız yeter” diyen TEÇ SEN Şanlıurfa Şube Başkanı Ali Güler. açıklamasında şunları söyledi;

”Değerli basın mensupları, kıymetli eğitim çalışanları; bugün milli eğitim bakanlığında genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler, sağlık hizmetler ve 4b kadrosunda görev yapan eğitim çalışanlarının üvey evlat olmadığını, aksine, milli eğitim bakanlığının öz be öz evlatları olduğumuzu hatırlatmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Sayın Bakanımız, sayın bakan yardımcılarımız ve sayın bürokratlarımızın farkına varmasını istediğimiz konu ayrımcılıktır, ötekileştirmedir, kapsam dışı bırakma, ilgisizliktir ve dışlanmadır.

Farkındasınız veya değilsiniz bilmiyoruz. Ama bizler bugün farkında olmadığınızı düşünerek Milli Eğitim İl Müdürlüğü önünden, evimizden, otağımızdan sizlere seslenmek, farkındalık yaratmak istiyoruz.

Sayın Bakanımız; Şubat ayında yine burada sizlere “bir talimatınız yeter” diyerek seslenmiştik. O günden bugüne tam 8 ay geçmesine rağmen sorunlarımızın çözümüne dair en ufak bir adımın atıldığını ve eğitim çalışanlarına bakışın, zihniyetin değiştiğine ilişkin herhangi bir emare görmedik. Altını çizerek bir defa daha söylüyoruz. Bir talimatınızla çözülmesi muhtemel sorunlarla ilgili eğitim çalışanlarının yıllarca bekletilmesi zulüm değil de nedir?

Nedir bu bir talimatla çözülecek sorunlar diye soracak olursanız anlatalım;

Öncelikle; kurumların, eğitim yuvalarımızın yeni eğitim öğretim yılına başlamasıyla ilgili hazırlıklar, kitapların dağıtımı, öğrenci taşıma ihalelerinin yapılması, maaş, özlük işlemleri, atama ve tayin işlemleri, tüm sınav iş ve işlemleri, özel gün ve kutlama programlarının yapılması, kaloriferlerin bakım ve onarımı, okulların badana boya işleri, sıra, pencere bakım ve onarımı, okul ve derslik yapımı ihalelerinin yapılması gibi birçok işleri eğitim çalışanları olarak hep birlikte ve beraber yapıyoruz. Lakin eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinden yararlanmıyoruz. Bu durum eğitim çalışanları arasında huzursuzluk yaratmakta ve ayrımcılık hissini körüklemektedir.

Sayın Bakanım; bir talimatınızla 1.135.000 eğitimcimize verilen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinden kapsam dışı bırakılan 65 bin eğitim çalışanı da yararlanabilir. Bu durum sizin iradenizde olan ve bir talimatınızla çözülebilecek sorundur.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda eğitim çalışanları sınav görevi alırken, seçimlerde sandık başkanı olurken, kendi bakanlığımızın yaptığı sınavlarda sınav görevi verilmemesinin, dışlanmasının, ötekileştirilmesinin mantıklı bir izahı da yoktur.

Bakanlığımızca yapılan merkezi sistem sınavlarında eğitim çalışanlarının da salon başkanı ve gözcüsü olması için sayın bakanım bir talimatınızın yeterli olduğunu dikkatinize çekmek istiyorum. Bir talimatınızla eğitim çalışanları salon başkanı ve gözcüsü olabilir ve bu ayrımcılık ortadan kalkar sayın bakanım. “Sayın Bakanım; eğitimlerini tamamlayan ve kariyer yapmak için bekleyen eğitim çalışanlarının tek umudu görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılmasıdır. 

Memurluk, şeflik, şoförlük, şube müdürlüğü, saymanlık, tesis müdürlüğü, sivil savunma uzmanı, teknik kadro sınav tarihlerinin açıklanmaması, sınavların açılması için eğitim çalışanlarının uzun yıllar bekletilmesi ve bu belirsizlikler sonucunda çalışma veriminin düştüğü, odaklanma sorunlarının yaşandığı ve en önemlisi kendini ait hissetmeme gibi birçok derin yaraların oluştuğunu da hatırlatmak istiyoruz.

2 yılda bir görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması için sayın bakanım, telefonu kaldırıp sınavları açın demeniz, yani bir talimatınız yeterlidir. Binlerce eğitim çalışanının gözü kulağı sizin talimatınızı beklemektedir.

Öğretmenevlerinde yaklaşık 1.135.000 eğitimcilerimiz için uygulamaya konulan %50 indirimden 65.000 eğitim çalışanlarının kapsam dışı bırakılması da aidiyet duygusunu zedelemekte ve derin yaralar açmaktadır. Sayın bakanım; eğitim çalışanlarının tamamının öğretmenevi %50 indirimden yararlanması için yine bir talimatınız yeterlidir.

Sayın bakanım; milli eğitim bakanlığına bağlı il ve ilçelerde kurum müdürlüklerince farklı farklı promosyon anlaşmaları yapılmaktadır. Aynı maaşı alan eğitim çalışanları bulunduğu bölgeye, ile veya ilçeye göre farklı farklı banka promosyon ücretleri almaktadır. Arada uçuk farklar vardır ve bu durumdan eğitim çalışanları ciddi rahatsızlık duymaktadır. Banka promosyon ücretleri 2 bin lira ile 30 bin lira arasında değişmektedir. 
Aynı kurumda görev yapıp, aynı işi yapıp, aynı ücreti alan eğitim çalışanlarının farklı promosyon ücreti aldığı, tayin ve nakil olduğunda da promosyon ücretlerini alamadığı gibi birçok uygulama mevcuttur. 

Sayın Bakanım; tüm bu sorunları ortadan kaldırmak için milli eğitim bakanlığımızca 1.200.000 eğitim çalışanı için merkezi promosyon yapılması, ihale şartnamesine enflasyon oranında artış konulması ve alt limit olarak en az 40bin lira belirlenmesi eğitim çalışanlarının talebidir. Bir talimatınızla banka promosyon ihalesi 1 milyon 200 bin eğitim çalışanı için milli eğitim bakanlığı tarafından merkezi yapılabilir sayın bakanım.

Evet, Sayın Bakanım; Eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin eğitim çalışanlarına verilmesi için bir talimatınız yeter,

Sınavlarda eğitim çalışanlarının salon başkanı ve gözcüsü olması için bir talimatınız yeter.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması için bir talimatınız yeter.

Eğitim çalışanlarının tamamının öğretmenevlerinde %50 indirimden yararlanması için bir talimatınız yeter.

1.milyon 200 bin eğitim çalışanları için banka promosyon anlaşmasının merkezi yapılması için bir talimatınız yeter.

Sayın cumhurbaşkanım; 2022 yılı 2.dönem yeni torba yasa tasarısı cumhurbaşkanlığımızca hazırlanıyor. Kamu çalışanları olarak yıllardır çözülmesini beklediğimiz sorunlarımızın bu torba yasayla ortadan kaldırılmasını bekliyoruz ve talep ediyoruz. 

Sayın cumhurbaşkanım; yıllarca 3600 ek göstergenin müjdesini bekleyen 2 milyonun üzerinde kamu çalışanı 2 ay önce yürürlüğe giren yasa ile 3600 ek gösterge kapsamına alındı. Ancak söz konusu düzenleme ile hiyerarşik yapı göz ardı edildi ve bozuldu. Yönetim hizmetlerinde görev yapanların tamamına 3600 ek gösterge verilmiş, kamudaki şefler yönetim hizmetleri gurubunda olmasına rağmen kapsam dışı bırakılmıştır. 

Ayrıca 2 yıllık üniversite mezunu olan bazı kadrolara 3600 ek gösterge verilmiştir. 2 yıllık üniversite mezunu tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi mümkünken bazı meslek gruplarına 3600 ek gösterge verilip diğer kamu çalışanlarının kapsam dışı bırakılması, çalışma barışını ve hiyerarşik yapıyı bozmaktadır. Astının aldığı 3600 ek göstergeyi üstüne vermemek çalışma hayatının olağan akışına, kariyer ve liyakat ilkesine, normlar hiyerarşisine de aykırıdır. 

 3600 ek gösterge düzenlenmesi özünde kamu çalışanlarının tamamının erişimine açık olması gerekir. Sayın cumhurbaşkanım; 1.dereceye gelen yani 2 yıllık üniversite mezunu olan kamu çalışanlarının tümüne 3600 ek gösterge verilmesi için bir talimatınız yeterlidir.

Sayın Cumhurbaşkanım; kamuda 4b statüsünde görev yapan sözleşmeli personeller uzun yıllardır kadroya geçmek için bekliyor. Aynı büroda, ücretli, sözleşmeli, kadrolu ve görevlendirme olarak aynı işi yapan kamu çalışanlarının farklı istihdam modeliyle ayrıştırılması da kamu barışını zedelemektedir. Sayın cumhurbaşkanım kamuda 4b statüsünde çalışan tüm kamu çalışanlarının 4a kadrosuna geçirilmesi için bir talimatınız yeterlidir.

Sayın Cumhurbaşkanım; 1965 yılından bugüne kadar bir ihtiyaç olan yardımcı hizmetler sınıfı artık miadını doldurmuş ve görevini hakkıyla yerine getirmiştir.

Çok uzun zamandır yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu çalışanları eğitim durumlarına uygun kadrolara geçmek için bekliyor. Sayın cumhurbaşkanım; yardımcı hizmetler sınıfının 1 defaya mahsus eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması için de bir talimatınız yeterlidir. 

Sayın Cumhurbaşkanım; emeklilerimize ve işçilerimize ödenen bayram ikramiyesinin kamu çalışanlarının tümüne verilmesi ile ilgili beklenti çok yüksektir. Bayramların kamu çalışanlarına da bayram olduğunu hissettirmek sizin elinizdedir. Sayın Cumhurbaşkanım; kamu çalışanlarının tümüne Ramazan ve Kurban Bayramlarında bayram ikramiyesi ödenmesi için bir talimatınız yeterlidir. 

Sayın Cumhurbaşkanım; hizmet süresi 0-5 yıl arasında olan kamu çalışanlarına ilave 1.500 lira, 5-10 yıl arasında olanlara 2.500 lira, 10-15 yıl arasında olanlara ilave 3.500 lira, 15-20 yıl arasında olanlara ilave 4.500 lira, 20 yıl ve üzeri hizmeti olanlara da ilave 5.500 lira seyyanen zam yapılması bir beklentinin de ötesine geçmiş ve bir zorunluluk haline gelmiştir.

Sayın cumhurbaşkanım hizmet süresi esaslı seyyanen zam pratiğinin de kamu çalışma hayatına geçmesi için yine bir talimatınız yeterlidir.
Sayın Cumhurbaşkanım, kamu çalışanlarının özel hizmet tazminatları ile ek ödeme oranlarına ilave +40 puan eklenmesi, 2023 Ocak ayında kamu çalışanlarına enflasyon farkının dışında refah payı olarak %40 artı ilave zam yapılması, giyim yardımlarının tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde yazlık ve kışlık olmak üzere verilmesi, yemek yardımlarının günlük 55 liraya çıkarılması, kamu çalışanlarına mutlaka kira ve ulaşım desteği verilmesi gibi birçok sorunun çözümü için bir talimatınız yeterlidir.

Evet, Sayın Cumhurbaşkanım; 3600 ek göstergenin 1.dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına da verilmesi için bir talimatınız yeterlidir.
4/B’li kamu çalışanlarının 4a kadrosuna geçirilmesi için bir talimatınız yeterlidir.

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu çalışanlarının 1 defaya mahsus eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi için bir talimatınız yeterlidir.

Kamu çalışanlarının tümüne bayram ikramiyesi verilmesi için bir talimatınız yeterlidir.

Kamu çalışanlarına hizmet yılı bazlı seyyanen zam verilmesi ve özel hizmet tazminatları ve ek ödeme oranlarına +40 puan ilave edilmesi için bir talimatınız yeterlidir.

Haliliye’nin 3 Mahallesinde Su Kesintisi Uyarısı Haliliye’nin 3 Mahallesinde Su Kesintisi Uyarısı

İyilik yapmak için elimize çok az fırsat geçer. Elinizde fırsatta, imkanda, iradede, güçte vardır sayın cumhurbaşkanım. Bir talimatınız yeter."

(Lütfü AYDIN'ın Haberi)