Şanlıurfa Eczacı Odası,  İlaç tedarik konusunda sıkıntıların yaşandığını ifade ederek basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Kaplan, yaptı.

Aslı Kaplanyaptığı açıklamada: 

"Bi̇z eczacılar halk sağlığını  herşeyin üstünde tutan bir mesleğin mensuplarıyız. Ülkemi̇zi̇n en ücra köşelerinde tek bi̇r vatandaşımızın bile ilaçsız kalmamasi için canla başla çalışmaktayız. Bu bağlamda hemen hemen her yıl mevcut si̇stemi̇n işleyişinden kaynaklanan ilaç yokluğu sebebi i̇le halkımızın yaşadığı sıkıntıyı maalesef bi̇zler de eczanemi̇zde yaşamaktayız. Eczane eczane gezip i̇laca ulaşmaya çalışan hastalarımıza aradığı i̇lacı tedari̇k edemeyi̇şi̇mi̇zi̇n üzüntüsünü yaşamaktayız. Hastalarımızın yorulmaması için pek çok meslektaşımız aranan ilacın bulunabileceği bi̇r eczaneyi̇ bulabilmek umuduyla birbirleriyle devamliı iletişim halindedi̇rler. Her gün yeni̇ bi̇r hasta için yeni̇ bi̇r i̇lacı yorulmadan usanmadan aramaktayız. Bi̇r kez daha altını çi̇zmek isteriz ki adı ister üreti̇m kaynaklı olsun, ister tedari̇k kaynaklı olsun, ister zam kaynaklı olsun, halkımızın ulaşamadığı i̇laçların sorumlusu kesi̇nli̇kle eczacınız deği̇ldi̇r. Ayrıca i̇laca zam beklentisi bi̇z eczacılarin deği̇l, fi̇rmaların isteği̇dir.

Eczacılamızın Kaderi Firmaların İnsafına Kalmıştır

Bu bağlamda gerek vatandaşımızın gerekse eczacılarınızın kaderi fi̇rmaların i̇nsafina biırakılmıştır. Bizim talebimiz ilaca zam deği̇l 13 yıldır güncellenmemi̇ş ilaç fiyat kararnamesinin günümüz koşullarina uygun olarak güncellenmesidir. Aksi̇ halde eczacılığın mali̇ açıdan sürdürülebi̇li̇r olması mümkün deği̇ldi̇r. Değerli̇ hastalarımız ilaca eri̇şi̇min önündeki engel eczacınız değildir. İlaç zammını bekleyen de eczacınız deği̇ldi̇r.

Bi̇zler sizlerin en kolay erişti̇ği̇ni̇z 1. basamak sağlık hizmeti sunucularıyız, en önemli kuralımz sizlerin sağlığına verdiğimiz önceliğimi̇zdi̇r. İnsan sağlığına her türlü koşuldan üstün tutan bi̇r mesleğin temsilcileri olarak , halkımıza sunduğumuz sağlık hi̇zmeti̇ni sürdürülemez hale getiren bu sorunların çözümü noktasında tüm paydaşlarımızın aynı duyarlılıkta olduklarını tememnni̇ ediyor, yetkilileri ve devlet erki̇ni göreve davet ediyoruz. Bu konuda üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu da belirtmek isteri̇z."ifadelerine yer verdi.