Dünyanın eski yerleşim yeri olması dolayısıyla Urfa, şivesi ile de çok farklı. Urfalara 'Tetırbe'nin ne demek olduğunu  sorduk. İşte aldığımız cevaplar

Urfa’ya özgü sözcükleri ve şiveleri yeni nesil unutsa da son Urfalılar zaman zaman hatırlatma ihtiyacı hissediyor. Urfa şivesiyle Tetırbenin ne demek olduğuna Urfalılara sorduk işte aldığımız cevaplar.

Urfa’nın tarihi çarşılarında esnaflık yapan İbrahim Halil Beyaz”Tetırbe Urfa’ya has kelime.  Tetırbe, ev yapımı yada evlerin oluşturduğu küme evlere denir. Tetırbe girişi olup içerisinde kendi alanında girişi tek çıkışı tek çıkışı aynı olan yerlere tetırbe denir.

Bu tetırbede nedir daha evvel geçmişte günümüz bugün binaların özel güvenlik konumunda olan binaların girişindeki güvenlik gibi Tetırbe dediğimiz giriş bir çıkmaz sokak. Tetırbenın içerisinde 8 -10 ev var ve bu evlerin içerisinde aile birlikleri otururlar ev topluluğuna Tetırbe denir.”

Osman Payder “Bizim şimdiki tabirle çıkmaz sokağa tedırbe denir. Eski Urfa sokaklarına Urfa lügatiyle tetırbe denir…”

Numan Uyanıkoğlu “Tetırbe çıkmaz sokaklara denir. Urfanın Tetırbeleri çok. Çıkmaz sokakları çok…”

İsot İyi Para Edince Hırsızların Radarına Girdi İsot İyi Para Edince Hırsızların Radarına Girdi

URFA’DA EN ÇOK NEREDE TETIRBE VAR

Murat Kıratlı “Urfa’da Tetırbeler var. Ufa’nın kendi has sokakları içinde bazı yerlerde çıkmaz sokaklar vardır, onlara tetırbe denir. Tetırbe budur çıkmaz sokaklara denir. Yıldız Meydanı olsun Arap Meydanı olsun bu civarlar içerisinde birçok Tetırbe vardır. “

Mahmut Beden “Tetırbe Urfa diliyle çıkmaz sokaklara Tetırbe denir. Çıkmaz sokağa biz Urfa’da Tetırbe deriz. Eski mahallelerde Harran Kapısında Arap Meydanı’nda var Bıçakçı Meydanında var. Kamberiye’de var eski evlerin bulunduğu her yerde Tetırbe var”