Toplantıya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Meclis Başkanı Serhat Karadağ, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Kızıldemir, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Nezih Türkdili ve Girişimci İş İnsanları katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, “Kırsal kalkınma, bütün dünyada bölgesel gelişme ve büyüme politikaları çerçevesinde üzerinde durulan bir alandır. Sosyoekonomik refahın ülkenin tüm bölgelerine daha dengeli ve adil bir şekilde yayılmasını ve tüm bölgelerin ülkenin iktisadi kalkınmasına katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla uygulanır.

Kırsal kalkınma politikalarının uygulandığı ve merkeze aldığı temel alan genel olarak tarımdır. İlimiz Şanlıurfa da hem alan büyüklüğü itibarıyla hem de üretilen tarımsal ürünlerin çeşitliliği ve üretim oranları itibarıyla olsun, ülkemizde tarımın başkenti konumundadır. Türkiye’de ve özel olarak ilimizde tarım sektörünün ekonomi içindeki payı her ne kadar azalsa da, küresel çapta yaşanan gıda güvenliği, enerji krizi ve kırsal kalkınma açısından stratejik konumunu devam ettirmektedir. Kırsal kalkınma aynı zamanda su, enerji ve toprak kullanımına dayalı olması nedeniyle, sektörel bazda sağlanacak iyileştirmelerle çevresel sürdürülebilirliğe ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısı açısından da özel bir yere sahiptir. Dolayısıyla, kırsal ve tarımsal kalkınma yatırımları ile bu yatırımlara yönelik hibe, teşvik ve destek programları büyük önem arz etmektedir.” dedi.

Şanlıurfa’nın tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretiminde ilk sırada olduğunu vurgulayan Yetim, kentin GAP’ın merkezi konumunda olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa’da tarıma dayalı sanayinin gelişmesinin büyük önem arz ettiğini belirten Yetim, şöyle konuştu:

“Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın artırılması ve bu kaynakların üretimde kullanılması temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bulunduğu konum itibarıyla elverișli iklimi, verimli toprakları, yüksek güneșlenme miktarı, düșük nem oranları, jeotermal su kaynaklarıyla seracılık açısından da çok önemli bir potansiyele ve birçok avantajlara sahiptir. İlimizin sahip olduğu bu potansiyeli ve avantajları iyi değerlendirmemiz, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi tarzında sunulan hibe ve teşvik programlarından en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor.

Çünkü bu programlar kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesinden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına, akıllı tarım uygulamalarından su ürünleri, süt ürünleri ve hayvansal ürünlerin işlenmesine, küçük ve büyük baş hayvan, arıcılık, ipek böceği ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine kadar birçok alanda sağlanacak desteklerle ilimiz kırsal ve tarımsal kalkınmada önemli ölçüde yol kat edecektir.

Urfa’nın Yazar Öğretmenleri Bir Araya Geldi Urfa’nın Yazar Öğretmenleri Bir Araya Geldi

KOBİ düzeyinde olmak üzere; kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine önceliğin verildiği bu tür programlarla tarım sektörünün istihdam yaratabilme ve ihracattaki payını artırma kapasitesi de artırılmış olacak.

Toplantıda, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Kızıldemir “Planlı Tarımsal Üretim ve Örgütlenme” Şube Müdürü Nezih Türkdili ise “Ekonomik Yatırımlar ve Teşvikler Sunumu”nu gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ise katılımcılara bilgi vererek projenin Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi başlığı olarak 2’ye ayrıldığını asıl amacın tarımın geliştirilmesi ve tarıma alternatif sektörlerin yaratılmasını sağlamak olduğuna değindi. Son olarak proje başvurularının 03/01/2024 tarihinde başlayıp son başvuru tarihinin 19/02/2024 olduğunu belirtti.

Toplantı, sorular ve cevaplar ile sona erdi.

Editör: Mehmet Fatih Aslan