2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre toplam nüfusu 109.856 olan Akçakale'de uzun zamandır tek noter hizmet veriyordu.

Tek Noter'in yetersiz olduğu Akçakale'de 2. Noter'e ihtiyaç duyuluyordu.

Noterlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve yerinden sağlanması kapsamında Akçakale’de 2. Noter'in açılmasıyla noterlik hizmetinde işlemlerin daha hızlı yapılacak ve vatandaşların zaman kaybından kurtulması sağlayacak.

Noter Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bakan Uraloğlu, Şanlıurfa’da Devam Eden Yol Yapım Projelerini İnceledi Bakan Uraloğlu, Şanlıurfa’da Devam Eden Yol Yapım Projelerini İnceledi

Noterler, tüzel ve gerçek kişiler arasında yapılan işlemleri hukuki dayanağa bağlar ve evraklara resmiyet kazandırırlar. Özel olarak tespit işleri, emanet işleri, vasiyetname ve ölüme bağlı diğer işlemlerle birlikte tebligat işlemlerinden sorumludur. Noterlik mesleğinin görev kapsamı şu şekilde tanımlanabilir:

Kanunlarla emredilen ya da mercileri belirtilmemiş tüm işlemleri kanun hükümlerine göre düzenlemek,
Gayrimenkul ya da araç satış vaadi sözleşmesi hazırlamak,
Başka kurumlarca düzenlenen evrakları mühür, imza gibi tasdik işlemleriyle onaylamak,
Kanuni herhangi bir işlemin aslını ya da örneklerini çıkarmak,
Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek,
Bir dilden başka bir dile çevrilen yazılı belgelerin tasdikini yapmak.

Editör: Urfadasin Haber