Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun 2024 Yılı 8. Toplantısı Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Müdür Cavit Erkılınç, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdris Kardaş, Yönetim Kurulu üyeleri Tahir Gülebak, Mehmet Ergün, Prof. Dr. Muharrem Özen, Muhammed Ziyad Varol ile Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, birim müdürleri ve Şanlıurfa Basın İlan Kurumu Müdürü Rıza Kara katıldı.

Toplantıda resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, deprem bölgesindeki süreli yayınlara ilişkin muafiyetlerin uzatılması, basın çalışanlarının borç para yardımı talepleri, bir internet haber sitesinin alan adı değişikliği başvurusu ile diğer idari konular görüşülerek karara bağlandı.

2 GAZETEYE CEZA

Resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemlerin görüşülmesi neticesinde; Çanakkale’de yayımlanan bir gazetenin Baskı Esasları Şartını, Erzincan’da yayımlanan bir gazetenin de İçerik ve Mahreç Kullanımı Şartlarını ihlal etmeleri sebebiyle 195 sayılı Kanun’un 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Çanakkale’deki gazeteye 3 gün, Erzincan’daki gazeteye ise 4 gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanması kararlaştırıldı.

Balıkesir’deki bir internet haber sitesinin alan adı değişikliği talebi ise uygun bulundu.

174 İNTERNET HABER SİTESİ MÜEYYİDE UYGULANMADI

Toplantıda, 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla resmi ilan yayımlama hakkı kazanan internet haber sitelerinden 1 Ekim – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin ‘Asgari Ziyaretçi Trafik Bilgileri’ başlıklı 61. maddesinin birinci fıkrasındaki şartları belirli süre ihlal eden ve aynı dönemde anılan şartlara ilişkin ihlallerini gideren internet haber sitelerinin durumları da görüşüldü.

Harran'da İlk Kez Gastronomi Günü Düzenlendi Harran'da İlk Kez Gastronomi Günü Düzenlendi

Söz konusu dönemin asgari ziyaretçi trafik şartının arandığı sürecin başlangıcı olduğunu göz önünde bulunduran Yönetim Kurulu, 174 internet haber sitesine ilişkin alınan 254 Genel Müdürlük Kararı haricinde 195 sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ayrıca müeyyide uygulamadı.

Süreli yayınların haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazların değerlendirilmesi sonucunda; Ankara, Eskişehir ve Samsun’daki birer internet haber sitesinin Asgari Ziyaretçi Trafik Şartını ihlal etmeleri sebebiyle haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazlar reddedildi.

MUAFİYET SÜRELERİ UZATILDI

Ayrıca Yönetim Kurulu, deprem bölgesindeki gazete ve internet haber sitelerine ilişkin 1 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek olan muafiyetlerin uzatılmasını kararlaştırdı.

Buna göre, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerin olumsuz etkilerinin sürdüğü Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunan veya bekleme süresi içerisindeki gazeteler için asgari fiili satış şartları 1 Ağustos 2024 tarihine kadar aranmayacak.

Aynı tarihe kadar internet haber siteleri hakkında da asgari ziyaretçi trafik şartı gözetilmeyecek.

BORÇ PARA VE YARDIMLAR

Basın İlan Kurumu, basının desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 219 sayılı Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararının ilgili hükümleri uyarınca basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para vermekte ve yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardımlar yapmaktadır.

Bu kapsamda resmî ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 25 kişinin borç talepleri kabul edilerek; 23 basın mensubunun her birine 12 bin Türk Lirası, 2 basın mensubuna da 15 bin Türk Lirası olmak üzere faizsiz ve 12 ay geri ödemeli toplam 306 bin Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verildi.

ALINAN KARARLAR SEKTÖRE HAYIRLI OLSUN

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Gülebak, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Üyesi olduğum Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu'nu Şanlıurfa’da misafir ettim. Toplantıda aldığımız hepinizi yakından ilgilendiren iki önemli kararı sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikli olarak 1 Mayıs 2024 tarihinde süresi dolacak olan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İllerinde bulunanlar gazete ve internet haber sitelerine yönelik alınan önlemlerin süresini 1 Ağustos 2024 tarihine kadar uzatmış bulunuyoruz. Allah böylesi felaketlerden tüm milletimizi korusun. Diğer önemli kararımız ise internet haber siteleri ile ilgili. 1 Ekim ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında asgari trafik şartı sebebiyle ihlal süresi kadar göstergesi düşürülen 174 internet haber sitesi için dosyalar Yönetim Kurulumuzun gündemine geldi. Kurulumuz bu dönemi bir geçiş dönemi olarak değerlendirdi ve bu sebeple uygulanan mahsupların dışında bu 174 internet haber sitesine ayrıca Yönetim Kurulu müeyyidesi uygulanmasına gerek olmadığı yönünde karar almıştır. Almış olduğumuz kararlar sektörümüze hayırlı olsun" dedi.

Editör: Mehmet Fatih Aslan