BTK tarafından yayınlanan Türkiye elektronik haberleşme sektörü üç aylık pazar verileri raporuna göre, elektronik haberleşme sektörü gelirlerinin 2023 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 72,3'lük bir artış elde etti.

2023 yılının dördüncü çeyrek verilerine göre 3,5 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydının yapıldığı açıklanmıştı. Bu dönemde ithal telefonların Türkiye pazarındaki hakimiyetinin artışı dikkatleri üzerine çekmişti.

Yıl başında IMEI kayıt ücretinin 30.000 TL seviyesine çıkartılmasına karşın, Türkiye'ye yurtdışından getirilen telefonların sayısında görülen artış ile birlikte Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

GÜMRÜK VERGİSİNİ ÖDESE DAHİ SOKAMAYACAK
Normal şartlarda iki takvim yılı içerisinde bir kişi adına ulusal ağda tek bir IMEI kaydının olması gerektiğinden bahisle, 1 adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonların getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtılmaması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, Bölge Müdürlüklerinizce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 1 adet muafiyet sınırını aşan telefonların kişi ve IMEI numaralarının bildirilmesi gerektiği, söz konusu ceptelefonunun gümrük vergileri ödenmediği taktirde ise eşyanın gümrüğe terk edilmiş sayılması hususları talimatlandırılmıştır.

Karaköprü’de Kurban Bayramında Hangi Fırınlar Açık Olacak; İşte O Liste Karaköprü’de Kurban Bayramında Hangi Fırınlar Açık Olacak; İşte O Liste

Ancak buna karşın 'bavul ticareti' olarak da adlandırılan, yurtdışından telefon getirip Türkiye'de satışını gerçekleştirenlere yeni bir önlem getirildi. 2 takvim yılı içerisinde IMEI kaydı yaptırmış olan bir kişi, gümrük vergisini ödese dahi getirdiği ikinci telefonu Türkiye'ye sokamayacak.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında,

"Bilindiği üzere, 2011/39 sayılı Genelgenin "Sınırlamalar" başlıklı bölümünün birinci maddesinde cep telefonunun (Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil) muafen serbest dolaşıma sokulabilmesi için, sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerekmektedir.

Söz konusu hüküm anılan Kurumun mezkur yazısı ile birlikte değerlendirildiğinde, yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına ilişkin olarak, yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla üç takvim yılında 1 adet ile sınırlı olmak üzere sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olan cep telefonuna muafiyet tanınması gerekmekte, bunun dışında yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya vergileri ödenmek suretiyle getirilmek istenilen cep telefonlarının ilgili kişilere teslimi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, yolcu beraberinde muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonunun, yolcu tarafından tekrar yurtdışına çıkışında teslim alınmak istenmesi halinde Gümrük Kanununun 48/2 nci maddesinde belirlenen süre boyunca yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarında bekletilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu çerçevede, muafiyet fazlası cep telefonlarının Gümrük Kanununun 235/3 üncü maddesi kapsamında gümrük vergileri iki kat alınarak yolcuya teslim edilmesi ve IMEI numaralarının anılan Kuruma bildirilmesi yönündeki ilgide kayıtlı talimat yazımız yürürlükten kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Editör: Urfadasin Haber