Şanlıurfa'nın tarihi zenginliklerinden biri olan Bozova ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde bulunan antik kaya mezarları ve sarnıçlar, karar sayesinde koruma altına alındı.

Hazineye ait olan 130 ada 6 nolu parselin bir kısmı ile Üçdirek Mahallesi, Tapulama Harici Alan'da bulunan bu antik kalıntılar, 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilerek koruma altına alındı. Kararın temel amacı, bilimsel çalışmalar dışında bölgedeki antik kalıntıların aynen korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Ekli haritada koordinatları belirtilen sit alanında kalan Tapulama Harici Alanların Kadastro Müdürlüğünce sınırları belirlendikten sonra Tapu Müdürlüğüne iletilmesine, Tapu Müdürlüğünce belirlenen parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine tamamı sit alanında kalan parsellere "Tamamı I. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır" bir kısmı sit alanında kalan parsellere "Bir Kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır" şerhinin konulmasına

Şampiyon Takım, Gençlik ve Spor Bakanından Süper Kupa Bileti İstedi Şampiyon Takım, Gençlik ve Spor Bakanından Süper Kupa Bileti İstedi

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Karakaş Kaya Mezarları ve Sarnıçları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere devam edilebilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir, Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.”

Editör: Mehmet Fatih Aslan