Şanlıurfa OSB'de Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü Şanlıurfa OSB'de Alacak Verecek Kavgası: 1 Ölü

Mülkiyet sahibi olmanın önemli yollarından biri olan hisseli tapu, vatandaşların bir arada bulunduğu ortaklıkların sonucunda elde edilen bir tapu türüdür. Ancak, hisseli tapunun getirdiği bazı riskler ve sorunlar nedeniyle müstakil tapuya geçmek isteyen vatandaşlar bulunmaktadır.

Hisseli tapunun yarısı satılabilir. Tapuda hisseli tapu satışı yapılması yasaldır. Dairenin yarısının satımında veya arsa veya dükkanın yarısının satışında, bu işlem hisseli tapu satışı olarak geçmektedir. Buna hisseli tapu satışı denir.

Ancak, bir dairenin yarısını satın almak belirli riskler içermektedir. Özellikle arsa yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, hisseli tapuda diğer hissedarların alım önceliği bulunduğu için öncelikle diğer hissedarlardan yazılı izin ve onay almaları gerekmektedir.

Hissesini satmak istemeyenler için hissedarlar satış iptali davası açma hakkına sahiptir. Anlaşmanın sağlanmaması gibi bir hallerde hissedarlardan biri taşınmaz malın satılması için “İzale-i Şuyu” davası açma hakkını elinde saklı tutar. Bu durumda mahkeme, tüm hissedarları bu durumdan haberdar etmektedir ve bilirkişilerin fiyat belirlemesi ile satış işlemi icra yolu ile gerçekleştirilir.

Hisseli tapudan müstakil tapuya geçmek için bazı durumların yerine getirilmesi gerekmektedir. Eğer parsel, bulunduğu yerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci madde uygulaması gereğince yapılıyor ise hisse çözümü söz konusu olmamaktadır.

Taşınmazda hissesi bulunanların hepsi tüm hisselerini üçüncü bir kişiye satarak tapuda devir işlemi gerçekleştirilir. Bu durumda yeni malik tek tapuya sahip olur.