Binasının riskli olduğunu düşünen, depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyenler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen kurumlara başvurarak bu testi yaptırabilir. Bakanlığın internet sitesinde, risk tespit raporu için başvurulabilecek belediyeler, meslek odaları, kamu kurumları, üniversiteler ile özel kuruluşlar ve firmalar yer alıyor. Özellikle belediyeler tarafından ve sadece betondan numune alınarak yapılan tarama işlemi sonrası risk tespit raporu kısa sürede çıkabiliyor.
GÜÇLENDİRME İÇİN TOPLANTI ZORUNLU
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç riskli yapı tespitine ilişkin şu bilgileri verdi: "Binasının riskli olduğunu düşünen herkes 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasına göre riskli yapı tespiti yaptırılabilir. Bu konuda apartmanda karar alınması, genel kurul toplanması gerekmiyor. Bir kişinin hissesi ne olursa olsun binasında karot aldırabilir. Riskli yapı tespiti itirazlı ya da itirazsız kesinleştikten sonra bina için 2 yol bulunuyor. Binayı güçlendirmek isteyenler bağımsız bölüm sayısının 4/5 çoğunluğu ile karar almaz zorunda olup, güçlendirme kararı için toplantı yapmak zorunlu. Belediye 4/5 karar ile güçlendirme ruhsatını vermek zorundadır.
YIKILIP YAPILMASINI İSTEMEZSEM!
Üçte ikiyle yıkılıp yeniden yapılması kararına katılmayan üçte bire ihtarname gönderilir 15 gün süre verilir ve karara katılması istenilir. Eğer bu süre içinde karara katılmazsa 15.günden sonra payı açık arttırma ile satılır. Hiç kimse size aman imzalama derse inanmayın eviniz satılır.
Güçlendirme kararına katılmayan malik için kat mülkiyeti kanununa göre ödemesi gereken bedele her ay yüzde 5 yıllık yüzde 60 yasal faiz uygulanır. Yani 100 bin lira ödemeyi güçlendirme yapabilecekken karşı çıkılması durumunda 160 bin lira ve avukatlık ücreti ödenmesi gerekecek.
GÜÇLENDİRMEYENE KREDİ FAİZ DESTEĞİ
Güçlendirme yapabilmek için riski yapı kesinleşmeli, kat malikleri toplantıya çağrılmalı ve 4/5 ile karar alınmalı, belediyeye başvurulmalıdır. İlçe belediyesi bu süreci tamamlamış bir apartmanı "ret" edemez Binasını yıkıp yeniden yaptırmak isteyenler 2/3 arsa payı çoğunluğu kararı ile isterlerse kat karşılığı, isterlerse bedel karşılığı inşaat yaptırabilir. Bedel karşılığı inşaatta 600 bin lira ve 5 daireye kadar konutlarda yüzde 6 ve işyerlerinde yüzde 4.5 faizi devlet karşılayacak.
Güçlendirme yapmak isteyenler için ise 240 bin lira güçlendirme kredisini yüzde 6 faizi devletin sizin adınıza ödemesi kaydıyla alınabilir. Kredi faiz desteği sadece Bakanlığın anlaşma yaptığı bankalar tarafından kullandırılacak.
Binasını riskli yapı yaptırmak için riskli yapı tespiti yaptırmak isteyenleri kimse engelleyemez hiç kimse riskli yapı tespiti için gelen lisanslı kuruluşa kapısını açmama hareketinde bulunamaz. Riskli yapı tespitini engelleyenler suç işlemiş sayılır."