Deva Partisi Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı İl Eğitim Çalışmaları Başkanı Şükrü Aslan, "Eğitim ekmek ve sudan sonra halkın en zorunlu ihtiyacıdır" Dedi.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının bugün başlamasıyla birlikte sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler Şanlıurfa’nın Eğitim sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Deva Partisi Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı İl Eğitim Çalışmaları Başkanı Şükrü Aslan, yaptığı basın açıklamasında: “Milattan Önce yazının ilk olarak Mezopotamya’da bulunmasıyla okullarda kurumsal eğitime başlandığı bilinmektedir.  İnsanoğlunun bu bilgi edinme ve bilgiyi kullanma becerisi kazanma serüveni ‘eğitim devrimi’ olarak anılmaktadır. Günümüzde yine aynı topraklarda, Şanlıurfa’da aileler, çocuklar ve öğretmenlerimiz yeni bir eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasını heyecanla beklerken, eğitimde yıllardır çalan alarm zillerini yetkililere duyurmakta başarısız oluyorlar. Evet, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan ve yapılan tüm ulusal sınavlarda hep son sıralarda yer alan Şanlıurfa’da bugün 700 bin çocuk ve gencimiz kalabalık sınıflarda yaklaşık 10 bin öğretmen açığıyla ders başı yapıyor varsayıyoruz. Eğitimle ilgili tüm sorunlar malum sağır sultan dâhil herkesçe bilindiği için burada bir kez daha sıralamaya çalışmayacağım. Bu sorunlar yıllardır bilinir ve konuşulur, tespit edilir ancak çözüm konusu yeterince ciddiye alınmadığı için hiç kimse kılını kıpırdatmadığından, gittikçe büyüyerek baş edilmesi güç bir çığa dönüşmüştür. Sorunu biliyoruz, yapılması gerekeni de bildiğimiz halde çözümü için muhatapların en ufak bir çabasını göremiyoruz. Telaşla yapılan son çırpınışların hiçbir yararı olmuyor. Bazı şeylerin ne yazık ki telafisi yok. Kaybımız çok büyük, ne kadar farkındayız bilemiyorum ama bunun için her gün ağır bedeller ödüyoruz. Bireysel çıkar ve yakınlarının menfaati için çalmadık kapı ve girmediği kılık bırakmıyoruz, ancak geleceğimiz olan çocuklarımızın çağımızın gerektirdiği koşullarda ekmek ve su gibi temel ihtiyaç olan kaliteli eğitim almasını umursamadığımız ve yıllardır süregelen sorunları çözümü konusunda yetkililere gerekli baskıyı yapamadığımız için sonuç alamıyoruz. Toplum olarak, bize dayatılan suni ajandalar ve ‘coğrafya kaderdir’ safsatalarını bir yana bırakıp, kendi demokratik değişim ve dönüştürme gücümüzün farkına varıp, inisiyatifi ele alıp, yapılması gerekenler ajandasına önceliklerimizi yerleştirebiliriz. Çocuklarımızın bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerileri konusunda, gelişmiş ülkelerin çocuklarıyla rekabet edebilecek bir düzeye çıkarabilmek ve uzun yıllardır ihmal edilen eksikliklerimizi tamamlamak için eğitime daha fazla kaynak ayırılması talebimizi ısrarla yenilemeliyiz. Yaşadığımız ekonomik kriz ve hayat pahalılığı şartlarında ağır faturalar ödemek zorunda bırakılan, nispeten kendi ihtiyacını karşılayabilirken gittikçe yoksullaşan, toplumun ekseriyetini oluşturan orta direk sınıfı nerdeyse yok denilebilecek kadar azaldı. Eğitimde fırsat eşitliği tamamen kayboldu. Yeni eğitim öğretim yılının başında, okula gidecek çocuklarının kırtasiye ve üst baş ihtiyaçlarını çeşitli kuruluşların yaptığı yardımlardan karşılamaya çalışan ailelerin sayıca göreceli olarak artığını görüyoruz. Öyle görünüyor ki, dünyada baş döndürücü bir hızla yaşanan dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojik gelişmeler hayatın tüm alanlarında ciddi değişimler yaşatırken, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında çocuklarımızın hak ettikleri standartlar sahip okullarda layıkıyla eğitim olmaları çabası içinde olacağız. Yeni eğitim öğretim yılının çocuklar, öğretmenler ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.