Yılda iki kere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında bir defaya mahsus olarak 2 kere ödenecek. Ocak ve Temmuz aylarında ödenen MTV ücretleri bu yıl 4 defa ödenmiş olacak. İlk taksitte 2 ödeme, ikinci taksitte ise 2 ödeme şeklinde olacak.

MTV EK ÖDEME İÇİN SON TARIH NE ZAMAN?

Ek MTV'nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani Ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise Kasım sonuna kadar ödenecek.

2023'ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV'si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV'nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

EK MTV'DEN KIMLER MUAF OLACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV den müstesna olacak.

EK MTV NE KADAR OLACAK?

Örnek olarak, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, Temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, Kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek. Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek.

Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

Editör: Urfadasin Haber