Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Harran Üniversitesi tarafından yürütülen  “Şanlıurfa/Yaylak ve Harran Ovasında Sulama Performans Etkisinin Araştırılması Projesi Çıktılarının Sulamada Verimlilik Eylem Planına Dönüştürülmesi Projesi (FAZ -II)”  kapsamında, “Sulamada Verimlilik Eylem Planı Hazırlanması Çalıştayı Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Stratejik öneme sahip olan doğal kaynakların bugünkü ve gelecekteki toplum refahı açısından adil paylaşımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje ile Bölgede sulama alanları ve tarımsal üretimin artmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Proje ile Harran ovası ve Bozova-Yaylak sulamalarında kullanılan suların etkin kullanımını sağlamak üzere sorunların tespiti sağlanarak buna etki eden faktörler belirlenecek.

Proje kapsamında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya; ilgili kurum ve kuruluşlardan uzmanları ve sulama birlikleri katılım sağladı.