ŞUTSO Şanlıurfa’ya Gıda Araştırma ve Analiz Laboratuvarı Kazandırıyor ŞUTSO Şanlıurfa’ya Gıda Araştırma ve Analiz Laboratuvarı Kazandırıyor

GAPTAEM mühendisleri, bitkilerin geliştirilmesi, üretiminin artırılması ve ekonomiye kazandırılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Şanlıurfa’nın iklim, coğrafi ve toprak gibi özelliklerine uyumlu bitkilerin islah edilmesine büyük katkı sunan GAPTAEM mühendisleri tarafından geliştirilen 2 kılçıksız arpa çeşidi, 28 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Tohumluk Tescil Sertifikasyon Müdürlüğü üretim izni komitesinde üretim izni aldı.

Dünyada ve ülkemizde ilk olma niteliği taşıyan Çetiner ve Ruha 63 ismi verilen kılçıksız arpa çeşitleri, yem verimi ve yem kalitesi açısından üstün özelliklere dikkat çekiyor.

Kılçıksız arpa çeşidi 1960'larda mutasyon sonucu bulunmuş ve verim açısından farkı olmadığı için üzerinde durulmamış çeşitler arasında yer almıştır. GAPTAEM tarafından 10 yılı aşkın ıslah süreci sonucunda 100 hat 20 hatta düşürülmüş, TAGEM destekli bir proje ile bu 20 hat tescili arpa çeşitleri ile yarıştırılmış ve tritikale ile yem değerleri açısından karşılaştırıldı.

Proje sonuçlarında tritikale ve arpaya göre iki misli ot verimine sahip silajlık ve sindirilebilirlik yönüyle değerli bir yem bitkisi olduğu gözlemlendi.