Şanlıurfa Harran Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada: “Üniversitemiz önemli bir bilimsel çalışmaya daha imza attı. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerimiz tarafından Kanatlılarda Kronik Solunum Yolu Hastalığının (CRD) serolojik tanısı için ELISA kiti geliştirildi” denildi.

Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonlarının tanısı için laboratuvar çalışmaları tamamlanarak yerli bir kit geliştirildi.

Kara Teslim Olan Urfa’da, Hastalara Paletli Ambulanslar Ulaşıyor Kara Teslim Olan Urfa’da, Hastalara Paletli Ambulanslar Ulaşıyor

 Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri bünyesinde yürütülen çalışmalarda Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Erdenliğ Gürbilek, Prof. Dr. Oktay Keskin, Prof. Dr. Osman Yaşar Tel, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Saytekin ve Arş. Gör. Ayfer Güllü Yücetepe yer aldı.

GELİŞTİRİLEN TANI KİTİ, KISA BİR SÜRE ZARFINDA SONUÇ VERİYOR

Geliştirilen kiti diğerlerinden ayıran en önemli özellik, yerli bir suş ile hazırlanmış olmasıdır ve testin özgüllüğü %96, duyarlılığı % 98 olarak belirlenmiş ve kit sahada kullanıma sunuldu. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri bünyesinde yürütülen çalışmalarda Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Erdenliğ Gürbilek, Prof. Dr. Oktay Keskin, Prof. Dr. Osman Yaşar Tel, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Saytekin ve Arş. Gör. Ayfer Güllü Yücetepe yer aldı.

Türkiye’de kanatlı hayvan hastalıklarının serolojik teşhisinde, ithal edilen çeşitli kitler kullanılmaktadır. Bu kitler ithal edildiğinden dolayı ülke ekonomisine yük olmaktadır. Yerli bir ELISA kiti üretmek üzere Veteriner Fakültesi’nin başlattığı proje sonucunda hazırlanan ELISA kiti standardize edilerek sahada kullanılmak üzere ticarileştirmek için ruhsat aşamasına gelindi

 Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında geliştirilen tanı kiti, genellikle piliç, hindi ve tavuklarda, et ve yumurta verimi düşüklüğü gibi ciddi ekonomik kayıplara yol açan ve dünyanın birçok ülkesinde görülen oldukça bulaşıcı M. gallisepticum’un neden olduğu Kronik Solunum Yolu Hastalığının tanısında kullanılacak.

 Ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak yerli tanı kitinin, saha çalışmalarından sonra ülke genelinde kullanılması planlanmakta olduğu öğrenildi.