Şanlıurfa'da Hekimler “TBMM Genel Kurulu'na teklif olarak sunulan haklarımızı gasp eden düzenlemeyi kabul etmiyoruz” diyerek basın açıklaması yaptılar.

Şanlıurfa’da Hekimler “TBMM Genel Kurulu'na teklif olarak sunulan haklarımızı gasp eden düzenlemeyi kabul etmiyoruz” diyerek basın açıklaması yaptılar.

Abide Kavşağının Bir Kısmı Trafiğe Kapanıyor Abide Kavşağının Bir Kısmı Trafiğe Kapanıyor

Balıklıgöl Devlet Hastanesi Bahçesinde bir araya gelen Şanlıurfa Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şanlıurfa Şubesi, Hekim Birliği Sendikası Şanlıurfa il Temsilciliği, Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği ve Şanlıurfa Diş Hekimleri Odası üyeleri katıldı.

Hekimler adına konuşma yapan Şanlıurfa Hekim Birliği Sendikası Temsilcisi Hacı Yusuf Eryazgan: “Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Gelecek İçin G(ö)REV Başındayız. Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar. Biz, bu gördüğünüz binalarla sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar. Biz, aylardır oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler. Biz, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle baskı altına alınmaya çalışanlar. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Biz, "giderlerse gitsinler"e boyun eğmeyenler, mesleğinin beyazın' karanlığa ışık yapanlar, emek bizim, söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olarak bizler, milyonlar Yoksulluk sınırı altı ödemelere, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi Meclis'te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür.

Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz. Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil. Bu bir itirazdır Meclis'te yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspımızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tün Türkiye'de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar eğitim hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bizi yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarımıza, tüm kurum temsilcilerimize, siz basın emekçilerine ve kıymetli halkımıza teşekkür ederiz” dedi.

Grup, yapılan basın açıklaması sonrası alkışlar eşliğinde dağıldı.