Toplulaştırma üzerine yapılaşma yapıldığı ileri sürülürken tarım toprakları ile imara açılacak topraklarının bir planının olmaması tehlikeyi artırıyor.

YAPILAŞMA İLE VERİMLİ TOPRAKLAR KAYBEDİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde Tarım Öğretiminin 177. Yılı dolayısıyla Harran Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu ovadaki yapılaşma ve tarım arazilerinin betonlaşması konusunda ki çalışmaları özetle şöyle anlattı: ” Çiftçi kendi arazisine yerleşmek amacıyla ve bazen de tarımsal amaçlı yapılar kurulmaya başlandı. 2017 yılına kadar yapılan sulama altyapıları ve yol alanlarının da hesaplamaya katılmasıyla beraber Harran Ovası’nda toplam arazi kaybı miktarı 19 bin 137 dekar ve ovaya oranı ise yüzde 11,62’ye yükseldi. 

HARRAN OVASI SULANMAYA BAŞLANINCA BETONLAŞMA 3 KAT ARTTI

Sulama öncesi 1991 yılından, sulama sonrası 2019 yılı arasındaki 28 yıl içinde yapılaşmadan etkilenen alanlar 2,32 katına çıkmıştır. Sulama öncesi 1991 yılı ile sulama sonrası 2019 yılları arasındaki 28 yıl içerisinde Bozova Yaylak arazilerinde sulama öncesi yapılaşmadan etkilenen alanın ovaya oranı yüzde 1,6 iken, 2019 yılında yüzde 2’ye çıktığı tespit edilmiştir. 

Harran ve Yaylak özelinde yapılan çalışmada Harran; Şanlıurfa ve Suriye sınırına yakınlığı, gerek büyük tarım arazilerine sahip olması gerekse tarihi ve turistik bir yerleşim alanına sahip olması bakımından önemli bir cazibe merkezi özelliğine sahiptir. Harran’ın cazibe merkezi olması, beraberinde artan bir ekonomi ve nüfus yoğunluğu oluşturmuştur. 

Şanlıurfa’da İstihdama Yönelik İş Protokolü İmzalandı Şanlıurfa’da İstihdama Yönelik İş Protokolü İmzalandı

Bu artan nüfus yoğunluğunun getirmiş olduğu yerleşim ihtiyacı tarım arazileri üzerinde önemli bir yapılaşma baskısı oluşturmuştur. Harran Ovası’nda devam eden kaçak yapılaşmanın önlenmesi için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’na göre denetimler yapılarak tarım topraklarının kaybedilmesi önlenmeli.”