Manevi İlkeli Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları (MİL ENERJİ SEN) yaklaşık 3 yıldır memurlara e-devlet uygulaması üzerinden sendikalara üyelik ve istifa hakkı verilmesi taleplerine bulunuyor. MİL ENERJİ SEN Genel Başkan vekili Şanlıurfalı Ali Yücel, bu taleplerine siyasetin kulak tıkadığını belirterek “Siyasetçiler, ne hikmetse kendilerinin arka bahçesi olan sendikaların çöküşlerini erteleyebilmek için daha önce Danıştay tarafından iptal edilen %1 sendika barajını, bu defa da %2 ye çıkararak bir torba yasa ile kanunlaştırma cihetine gitmiştir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda; sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri, görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumlulukları ile toplu sözleşme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek, hizmet kolu esasına göre Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla bir hizmet kolundaki kamu işyerlerinde çalışan kamu görevlileri tarafından kurulabilecek olan sendikaların hizmet kollarına yer verilmiş olup, sendikalara üyeliğin serbest olduğu, kamu görevlilerinin çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecekleri hükmünün yanında, kamu işvereninin kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayrım yapamayacağı hususu, sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi olarak düzenlenmiştir.” dedi.

Kamu çalışanlarının haklı taleplerini karşılamak ve sorunlarına çözümler üretmek yerine kendi koltuklarını koruyabilmek için siyasetin gölgesine sığınan rezidans sendikacılığının yapıldığını dile getirilen MİL ENERJİ SEN Genel Başkan vekili Şanlıurfalı Ali Yücel “Yüzdelik baraj oyunlarına, siyasi partilerin ve TBMM üyelerinin gelmeyeceklerini ümit ediyoruz. 
Bu tablo Toplu Sözleşme masalarında kamu çalışanlarını yoksulluk sınırının altında maaşlara mahkum edenlerin bu tür girişimleri yolun sonuna geldiklerinin emaresidir. Sendika olarak tekelleşmek isteyenler, yeni sendikalara karşı takındıkları bu tutumlarını her fırsatta gündeme getirmekte ve İktidarı ve TBMM’ni buna alet etmek istemektedirler. 

Bu düşüncelerinden hareketle %2 barajının altında üye sayısına sahip sendikaların üyelerinin toplu sözleşme priminden faydalanmalarının önüne geçilmek istenmektedir. Kamu çalışanlarını yıllardır oyalayarak menfaatlerine menfaat katmaktan başka bir amaç güdülmeyen makam, mevki ve saltanat sendikacılığının ve sendikacılarının sonu yakındır.

Anayasanın 10. maddesinde yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ve “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Anayasanın eşitlik ilkesine, özgürlüklere, örgütlenme hakkının kullanılmasına ve adalet ilkelerine aykırı olan bu tür adımların, bir seçim arifesinde olan ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve toplumsal barışına vereceği zararlar bu teklifte imzası bulunan milletvekilleri tarafından göz ardı edilmemelidir.

Başkan Mehmet Kuş, Esnafın Taleplerini Dinledi Başkan Mehmet Kuş, Esnafın Taleplerini Dinledi

Mil Enerji Sen olarak ; %2 barajı ile engellenmek istenen sendikaların yüz binlerce üyelerini ve yakınlarını yok sayan, Sendikal özgürlüğe ve örgütlenme hakkına ipotek koymaktan başka hiçbir amacı olmayan, Anayasaya aykırı, hak ve özgürlükleri kısıtlayan bu kanun teklifi bir daha gündeme getirilmemek üzere TBMM ve ülke gündeminden derhal kaldırılması, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 14. ve16. maddeleri memurların e-devlet uygulaması üzerinden sendikalara üye olabilmelerine ve üyelikten çekilebilmelerine uygun hale getirilmesini talep ediyoruz.

Her siyasi görüşten, her cinsten, her mezhep ve inanıştan tüm kamu çalışanlarını birliğe çağırma idealimizin zor ve çetin bir uğraş gerektirdiğinin bilincinde olan bir sendika olarak var gücümüzle gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden ve sendikal mücadelemizden ve dik duruşumuzdan en ufak bir taviz vermeyeceğiz. Bu zorluklar karşısında yılgınlık gösteren, taviz veren ve emir almaya başlayan bir anlayışa asla müsaade etmeyeceğiz.

Tüm kamu çalışanlarına, bu kararlılığımıza destek vermeleri ve sendikamıza üye olmaları için bir kere daha çağrı yapıyoruz.” İfadelerini kullandı.