GAP Bölgesinde, pamuğun sürdürülebilir ve çevre dostu üretim tekniklerini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen İyi Pamuk Projesi kapsamında, üreticiden perakendeciye sektörün öncüleri Şanlıurfa’da bir araya geldi.

GAP İdaresi ve UNDP, pamuk üretiminin olumsuz çevresel etkilerini azaltmak, insana yakışır iş standartlarını teşvik etmek ve bölge üreticisinin rekabet gücünü artırmak üzere güçlerini birleştiriyor.

Urfa Ürettiği Sade Yağı Türkiye’nin Her Yerine Gönderiyor Urfa Ürettiği Sade Yağı Türkiye’nin Her Yerine Gönderiyor

Şanlıurfa, 14 Ekim 2022 – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İyi Pamuk Girişimi (Better Cotton Initiative - BCI) Türkiye tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen "İyi Pamuk Uygulamaları Tarla Günü" paneline üreticiden perakendeciye pamuk ve pamuğa dayalı sektörlerin temsilcileri katıldı.

Etkinlik, 21 pamuk üreticisi ülkede faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen bir girişim olan BCI finansmanıyla GAP İdaresi ve UNDP iş birliğinde yürütülen İyi Pamuk Projesi kapsamında düzenlendi.

Etkinlikte, Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan pamuğun üretiminde sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek amaçlandı. Çiftçiler, mühendisler, tekstil üreticileri ve ilgili kurumlar "iyi pamuk" uygulamaları konusunda farkındalığın nasıl artırılabileceğini ve bu uygulamaların nasıl daha fazla yaygınlaştırılabileceğini değerlendirdi. Çevre üzerindeki baskıyı azaltmayı ve çiftçilerin refahını artırmayı amaçlayan "İyi pamuk" uygulamaları ile  aynı zamanda pestisit, gübre, su ve diğer kaynaklarının verimli kullanımı, toprak sağlığının ve doğal yaşam alanlarının korunması ile tarımda insana yakışır iş uygulamalarının teşvik edilmesi de amaçlanıyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral açılış konuşmasında; 
“Pamukta Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 60'ını tedarik eden Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde başlattığımız İyi Pamuk Projesi ile GAP Bölgesi’nde pamuk üretiminin olumsuz çevresel ve sosyal etkilerini azaltmayı, pamuk yetiştiren toplulukların geçim kaynaklarını iyileştirmeyi ve sektörün geleceğini daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyoruz. 2021 yılından beri uyguladığımız proje kapsamında yaklaşık 320 bin dekar alanda 1800 çiftçi ile lisanslı iyi pamuk üretimi yapılıyor.  Proje çıktıları ile üreticilerimizin rekabet gücünün de artırılacağına inanmaktayız” ifadelerini kullandı.

İki oturum şeklinde gerçekleşen etkinlikte; Tarım ve Orman Bakanlığı Proje Koordinatörü Tolga Eryılmaz,  Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık, İPUD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tanman, Koton, CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu, Harran Üniversitesi Ziraat Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu “Türkiye’de, GAP Bölgesi’nde ve Şanlıurfa’da Pamuk ile ilgili Gelişmeler” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldılar. Panelin ikinci oturumunda ise projede görev alan ziraat mühendisleri, çiftçiler ve 3 Çırçır İşletmesinin temsilcileri “İyi Pamuk Uygulamaları ile ilgili Deneyim Paylaşımı” gerçekleştirdiler.

İyi Pamuk Projesi kapsamında; ziraat mühendisleri çiftçilere kaynakları verimli kullanma, tarım ilaçlarını doğru uygulama, doğal yaşamı koruma ve toprak sağlığını iyileştirme konularında eğitim veriyor. Eğitimler aynı zamanda tarım işçilerinin refahını ve sektördeki paylarını artırmayı ve uluslararası standartlara uygun üretim yapmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde toprak sağlığının korunması ve pestisit kullanımının azaltılmasına odaklanan proje 2026 yılı sonuna kadar devam edecek. 2023 sezonu başında 1.800 çiftçi arasından seçilecek 240 çiftçiyle başlatılacak pilot programla, Türkiye'deki tüm pamuk çiftçilerinin yüzde 20'sinin 2026 yılı sonuna kadar doğal gübre ve diğer çevre dostu yöntemleri kullanmaya başlaması bekleniyor.