Sağlık çalışanlarının son 3 yılda daha fazla yoksullaştıkları, daha fazla borçlandıkları ve mutsuzluklarının arttığı ortaya çıktı.

Gözden kaçırmayın

Urfa Sağlık Müdürlüğü'nden Tansiyon Hastalarına Uyarı Urfa Sağlık Müdürlüğü'nden Tansiyon Hastalarına Uyarı

Genel Sağlık İş, son 3 yıllık dönemde sağlıkçıların ekonomik durumuyla ilgili gerçekleştirdikleri anket sonuçları üzerinden kapsamlı bir analiz çalışması yaptı.
Araştırma sonuçları, verilen bütün vaatlere rağmen sağlıkçıların ekonomik ve sosyal durumunun geride kalan 3 yılda daha da kötüleştiğini ortaya koydu.

BORÇ ARTTI

2019-2022 dönemini kapsayan alan araştırmasına göre, 2019 yılında ‘gündelik yaşamın devamı için borçlanmak durumunda kalan sağlıkçıların oranı' yüzde 69.6'yken bu oran 2021'de 72.8'e, 2022'de ise yüzde 75.3'e çıktı.

Borçlanarak hayatını idame ettirmeye çalışan sağlıkçıların oranı 2019'dan 2022'ye azalmadığı gibi 8.2 puan birden arttı. Sağlıkçıların kredi kullanım oranında da 6 puanlık artış yaşandı. 2019'da sağlıkçıların yüzde 78.4'ü kredi kartı borçlusuyken 2022'de bu oran yüzde 84.4'e çıktı.
Bu dönemde aylık kullanım dışında kredi kartı borcu oranı yüzde 66.5'ten yüzde 71.8'e, ihtiyaç kredisi kullanımı da yüzde 30.4'ten yüzde 42.8'e yükseldi. Sağlıkçıların konut ve taşıt kredileri ise büyük ölçüde yerinde saydı.

EK İŞLE AYAKTA DURUYORLAR

Sağlıkta dönüşüm, pandemi ve ekonomik kriz, sağlık çalışanları için ek işi zorunluluk haline getirdi. 2019'da sağlıkçıların sadece yüzde 5'i ek iş yaparak geçimini sağlarken 2022'de ek işle ayakta duranların oranı 3'e katlanarak yüzde 15.8'e yükseldi.

MEMNUNİYETSİZLİK ARTTI

2019 yılında başa-baş düzeyde olan yaşam koşullarından memnun olmayanların oranı 2021'de yüzde 78.4'e, 2022'de ise yüzde 93.8'e çıktı. Yaşam koşullarından memnun olanların oranı ise 3 yılda yüzde 47.9'dan yüzde 5.3'e geriledi.
Türkiye'nin en büyük sorunun yoksulluk olduğunu söyleyen sağlıkçıların oranı 2019'dan 2022'ye 14.5 puan artarak yüzde 73.7'den yüzde 88.2'ye, işsizlik sorununa dikkat çekenlerin oranı da 10 puanlık artışla yüzde 90'a çıktı.