Şimdilerde Arapça, Kürtçe, Süryanice, Ermenice ile birlikte toplam 8 dilde okuduğu şarkılarla kendine hayran bırakan Doç. Dr. Samiye Rastgeldi Demir, birçok araştırmacı, sanatçı ve bilim insanı yetiştiren Rastgeldi ailesinden öğretmen baba, ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dinyaya geldi.

Öğretmen ve aynı zamanda kanun sanatçısı bir babanın, ilkokuldan sonra okutulmayan ancak 3 yıl üst üste Şanlıurfa Valisinden “Urfa’nın En Çok Kitap Okuyan Kişisi”olarak bir annenin kızı olan Samiye Rastgeldi, Anadolu Lisesi’nde öğrenimine devam ederken Nihat Yıldırım, Halil Balıkçıoğlu ve Yaşar Özden hocalarından Urfa müzik kültürünü öğrenme fırsatı buldu.

ŞURKAV'IN SES YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU TRT'DE FİNALE KALDI

ŞURKAV’ın düzenlediği liseler ve ortaokullar arası THM ses yarışmasında birinci oldu. TRT Ankara radyosunun açtığı TSM amatör ses yarışmasında finale kaldı.

Bilime ve araştırmaya olan tutkusunu annesi sayesinde kazananan Saniye Rastgeldi, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu ve Ege Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

OKUDUĞU GAZELLE,  ÜNİVERSİTELER ARASI YARIŞMADA DERECE ALDI

Ege Üniversitesi’nin THM ve TSM korolarına katılarak müzik çalışmalarına devam eden Samiye Rastgeldi, üniversite bünyesinde düzenlenen çeşitli konserlerde özellikle Urfa yöresine ait eserleri solo olarak seslendirdi.

İbo, Derya'sına kavuştu! 18 Yıl Nikahsız Yaşamıştı İbo, Derya'sına kavuştu! 18 Yıl Nikahsız Yaşamıştı

Kütahya’da üniversitelerarası halk müziği ses yarışmasında “Sen Gidersen Seni Kimden Soram Yar” isimli gazel ile derece alan Samiye Rastgeldi, 2006 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Dr. Zeynel Demir ile evlendi. 

40'IN ÜZERİNDE MAKALESİ ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANDI

Yüksek lisans ve Doktora eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı ve aynı kurumda Yardımcı Doçent olarak görev yapmaya başlayan 2017 yılında Doçent ünvanı alan Samiye Demir bugüne kadar 12 bilimsel araştırma projesinde görev aldı, yazdığı 40’tan fazla bilimsel makale ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlandı. 

YURT DIŞINDA HALEN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA VE MÜZİK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

2019 yılında Hollanda Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü’nde (RIVM) konuk araştırmacı olarak iki farklı bilimsel projede görevlendirilen bir çocuk annesi Samiye Rastgeldi Demir, halen yurt dışında bilimsel araştırmalarına ve müzik çalışmalarına devam ediyor.

2021 yılında özellikle Anadolu’da yaşamış kadınların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla “Inanna’dan Leyla’ya: Sekiz Dilde Kadın Şarkıları” adlı bir müzik projesi hazırlayan Samiye Rastgeldi bu projede Türkçe, Kürtçe, Süryanice, Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice ve Lazca halk şarkıları seslendirdi. 
8 Dilde Okuduğu İşte O Şarkı