Şanlıurfa Barosu tarafından yapılan açıklamada: ““Meslektaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyup kollamakta kararlıyız.” Baromuz Avukat Hakları Merkezi tarafından yapılan raporlama çalışması doğrultusunda 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’na aykırı olarak aracılık hizmeti verenler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

Şanlıurfa’da 101 Düzensiz Göçmen Yakalandı Şanlıurfa’da 101 Düzensiz Göçmen Yakalandı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULAN GEREKÇE VE İZAHAT

1-1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 48.maddesi gereği; Avukat veya iş sahibi tarafından vat olunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz.

Avukatlık Kanunu ve sair yasalarda "uzman avukat" kavramı olmamasına rağmen, belli başlı iş alanlarına ilişkin profesyonel veya uzman avukat olduğu şeklinde gerek internet sitelerinde gerekse sosyal medya kaynaklarında görüntü veren avukatların yanı sıra, ilimiz içerisinde bilhassa DEDAŞ kurumuna karşı dava açma konusunda meslek onuruna yakışmayacak şekilde iştigal eden kişi ve kurumlar olduğu esefle müşahede edilmektedir. Mesleğin icrası bakımından bu şekildeki tutum ve davranışlar haksız rekabet teşkit etmesinin yanı sıra reklam yasağı kapsamında olup aynı zamanda Avukatlık Yasası'nın ilgili hükmü mucibince suç oluşturmaktadır. 2-Uygulamada, ekte sunulu çıktı örneklerinde de görüleceği üzere; internette sosyal medya sayfalarında avukat ve hukuk bürosu adına reklam ve ilan niteliğinde paylaşımlar yapıldığı gibi, sıfat ve görevleri meçhul bir takım kişilerin yine avukat veya hukuk bürosu adına vatandaşları arayarak, vekaletname masrafı da dahil tüm yargılama harç ve masraflarının avukata ait olduğunu, borcun iptal edileceğini, yüksek tazminat alacaklarını vaat etmek suretiyle insanları kandırdığı müşahede edilmektedir. Yapılan paylaşım ve yine ekte sunduğumuz WhatsApp yazışmaları dikkate alındığında, ilgili yasa hükmüne açıkça aykırı davranıldığı ortadadır. Hal böyle iken, avukatlık mesleğinin onur ve itibarının korunması açısından iş bu şikayet dilekçesini verme zarureti hasıl olmuştur. Ekte sunmuş olduğumuz sosyal medya siteleri ile belirtilen numaralardan aranan ve kendisine mesajlar yazılan muhtelif kişilerin tarafımıza ulaştırdığı GSM numaralarının kullanıcılarının beyanlarına başvurulduğunda atılı suç failleri daha açık şekilde ortaya çıkacaktır” denildi.