Şanlıurfa'da Kar Yağışı İle İş Yeri Tabelaları Çöktü Şanlıurfa'da Kar Yağışı İle İş Yeri Tabelaları Çöktü

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre 2021 yılında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla bir önceki yıla göre TL cinsinden yüzde 28,88, döviz cinsinden ise yüzde 1,0 oranında artış gösterdi.
Kocaeli, kişi başına GSYH'de 2021 yılında 153 bin 479 TL ile ilk sırada yer aldı.
Kişi başına GSYH'de 2021 yılında, Kocaeli 153 bin 479 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli'ni, 140 bin 698 TL ile İstanbul ve 132 bin 803 TL ile Tekirdağ izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 27 bin 790 TL ile Van, 27 bin 48 TL ile Şanlıurfa ve 26 bin 837 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı.
Kişi başına GSYH, 2021 yılında on üç il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
İstanbul, ‘tarım, ormancılık, balıkçılık’ ve ‘diğer hizmet faaliyetleri’ hariç, tüm faaliyetlerde en yüksek payı aldı
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılında cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç, tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı. Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamı içinde İstanbul'un aldığı pay yüzde 65,6, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 60,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 45,7, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 41,9, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. Konya yüzde 6,0 pay ile tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 içinde ilk sırada yer alırken, Ankara yüzde 42,3 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sırada yer aldı.
İstanbul'un toplam GSYH'si içinde en yüksek payı yüzde 33,7 ile hizmetler sektörü aldı.