Millî Eğitim Bakanlığı’nın 20. Millî Eğitim Şûrası'nda “okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanması" kararı üzerine başlatılan çalışmalar sonucu 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi itibarıyla resmi okul öncesi kurumlarındaki tüm öğrenciler ücretsiz öğle yemeği imkanına sahip olacak.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, “Gelişme çağındaki öğrencilerimizin sağlıklı ve temiz gıdaya erişimini sağlayabilmek, okullarımızda her öğrenci için erişilebilir öğle yemeği verebilmek gurur duyarak gerçekleştirdiğimiz bir hizmet. Okullarımız öğrencilerimiz için bir yuva. Eğitimciler olarak onların hem bilişsel hem psikolojik hem de fiziksel gelişimlerini önemsiyoruz ve öğrencilerimiz için okullardaki imkanlarımızı artırabilmekten mutluluk duyuyoruz.” diyerek konuyla ilgili düşüncelerini belirtti.

“BESLENME MENÜSÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN GÜNLÜK ENERJİ İHTİYACI GÖZETİLEREK DİYETİSYEN DESTEĞİ İLE HAZIRLANIYOR”

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, süreç ile ilgili açıklamasına şunları da ekledi: “İlimizde ilgili okul müdürleri ve şube müdürlerinden oluşan bir komisyon kurduk. Bu komisyon sayesinde öğle yemeği verilen okullarımıza rehberlik ve denetim yapılmasını planlıyoruz. Bu kapsamda, resmî okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden tüm çocuklarımıza haftanın beş günü, günlük bir öğün beslenme verilmesi uygulamasını 6 Şubat itibarıyla başlatıyoruz. Bu kapsamda 6 Şubat itibarıyla tüm ülkemizde resmî okullara devam eden 1 milyon 450 bin öğrencimiz, bir öğün beslenme hizmetinden faydalanmaya başlayacak.

Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrencilerimiz de günlük beslenme hizmetinden yararlandırılacak. Yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan ve yatılılık hizmetinden yararlanmayan gündüzlü tüm öğrencilerimize de günlük bir öğün ücretsiz beslenme desteği verilecek. Bünyesinde ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullardaki öğrenciler ile yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan gündüzlü öğrencilere imkânları uygun olan okullarda 6 Şubat günü beslenme verilecek. Diğer okullarda ise hazırlıklar tamamlanarak en erken zamanda beslenme verilmesine başlanacak. Bu sayede öğrencilerimiz için gerçekleştireceğimiz beslenme hizmeti planlama kapsamına alınan kurumlarımızda kontrollü bir şekilde uygulanacak. Diyetisyen desteği ile hazırlanan menüler haftalık olarak okullarımızın web sayfalarında yayınlanacak. Beslenme programı Bakanlığımız tarafından yayınlanan Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu'nda detayları verilen süreçlere göre gerçekleştirilecek. Menülerin hazırlanması, gıda güvenliği ve hijyen şartlarının denetlenmesi, ürünlerin tedarik ve depolanması, üretimi, yiyeceklerin dağıtımı ve servis sonrası işlemler kılavuzda belirtildiği gibi yürütülecek ve denetlenecek”dedi.

6 Şubat 2023 Pazartesi günü itibarıyla, Şanlıurfa’da okul öncesi eğitim veren tüm okullarda Türkiye’nin geri kalanıyla birlikte toplam 5 milyon öğrenci ücretsiz öğle yemeği hizmetinden faydalanmaya başlayacak.