Hububat ve mercimek hasatlarıyla ilgili alınan kararda şu fiyatlar belirlendi; 

1-2024 yılı hububat alanlarında biçerdöver biçim fiyatları aşağıda belirtilmiştir. Yağmurlama ve Damlama sulama alanlarında biçim bedeli : 170 TL/Dekar Karık Tapa ve Salma sulama alanlarında biçim bedeli :200 TL/Dekar Nohut biçim bedeli: 150 TL/Dekar Mercimek biçim bedeli: 165 TL/Dekar Kuru Tarım alanlarında biçim bedeli: 140 TL/Dekar olup, Traktör bedeli Biçerdövere ait olması halinde söz konusu fiyatlara %10 eklenecektir. 

2-Saman satış bedeli ise; Biçerdöver arkası saman toplama bedeli (Buğday) :1250 TL/Römork (1 Tonluk) Biçerdöver arkası saman toplama bedeli (Buğday) :1850 TL/Römork (2 Tonluk) Biçerdöver arkası saman toplama bedeli (Arpa) _;1100 TL/Römork (1 Tonluk) Biçerdöver arkası saman toplama bedeli (Arpa) :1600 TL/Römork (2 Tonluk) 

Şanlıurfa ile bölge ziraat odaları yangın bölgesinde incelemede bulundu Şanlıurfa ile bölge ziraat odaları yangın bölgesinde incelemede bulundu

3-Traktör arkası saman toplama bedeli: 800 TL olarak karara bağlandı.

Şanlıurfa Ziraat Odaları başkanlarının katıldığı toplantı sonrasında işçi ücretleriyle ilgili ise şu kararlar alındı:

"İl Koordinasyon Kurulumuz Şanlıurfa ilinde Çapa, Sebze, Meyve, Mercimek, Kimyon, fıstık, badem, Sera vb. işlerde çalışacak Tarım işçilerine ödenecek ücreti tespit etmek amacıyla tarım işçilerinin çalışma ücretlerini ve şartlarını belirlemiştir. 

Buna göre, 16.12.2021 tarihli, 2021/1 sayılı kararla işçinin bir günlük çalışma karşılığı asgari ücretin brüt miktarı üzerinden hesaplanarak aracı ve elçilik ücreti dahil 670 TL olarak ödenmesine, 

Tarım işçilerinde 16 yaşından küçük çalışmayacak kadar yaşlı ve hastaların çalıştırılmamasına; tarım işçilerinin örf ve adetlere uygun olarak sabah 06.00'da işe başlamaları ve akşam 18.00'de işi bırakmalarına;

Sabah 08.30-09.00 arası 30 dakika, Öğle 13.00-14.00 arası 60 dakika, İkindi 15.15-16.00 arası 45 dakika istirahat ve yemek molası verilmesine; Sera ve Sebze işçilerinde ise işe başlama ve işi bırakma saatlerinin günün koşullarına göre taraflarca belirlenmesine,

Şanlıurfa İl sınırları dışından getirilen işçilerin çıkış yerlerinden iş yerlerine geliş ücreti, dönüşte kolaylıkla vasıta bulabilecekleri bir yere getirilme masraflarının karşılanmasına;

Şanlıurfa İl sınırları içerisinde ikamet eden tarım işçilerinin her gün iş yerlerine gidiş-dönüşlerinin  işverenlerce karşılanmasına,
Türkiye İş Kurumunca verilen tarım aracı belgesi olmayan tarım aracıları (elçi) ile nüfus hüviyet cüzdanı bulunmayan tarım işçilerinin  işyerlerinde çalıştırılmamasına; işverenler tarım aracıları, köy muhtarları işyerlerinde ve bölgelerinde çalışan işçiler arasında görülecek her türlü hastalık, emniyet bakımından huzur bozucu olaylara anında müdahale ederek durumu en yakın yetkililere bildirmesine,

İşçilerin, içme suyunun işverenler tarafından temin edilerek iş yerine ve konaklama yerine getirilmesi, su tanklarının sıhhatli olması için işverenlerce azami dikkat göstermesine,

İşçi ücretlerinin işin ortasında ve işin sonunda olmak üzere iki bölümde ödenmesine, zamanında ücretini alamayan tarım aracıları ve tarım işçilerinin yapmış oldukları her türlü şikayetlerin Türkiye İş Kurumu ya da Tarım İşçileri Sendikasınca tespit edilip yetkili mercilere intikal ettirilmeden önce işverenlerin uyarılması için Ziraat Odası Başkanlarının girişimde bulunmasına karar verilmiştir

Editör: Urfadasin Haber