Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, geçen günlerde" Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu"nu kurduklarını aktardı. 

Sahte işleri ve sahte sigortalı bildirimi yapan işverenin ise tescil kaydı, e-sigorta şifresi, ve iş yeri sicil numara iptal edilecek. ve meslek mensubu hakkında ise iş yerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve iş yeri sicil numarasının iptal edilecek.

Takvim'de yer alan haberde sahte işyerleri ve sahte sigortalı bildirimi yapan işveren hakkında yapılan yapılan işlemler şöyle sıralandı:

Çiftçiler Müjde! Hububat Alım Fiyatları ve Fark Ödemesi Destekleri Belli Oldu Çiftçiler Müjde! Hububat Alım Fiyatları ve Fark Ödemesi Destekleri Belli Oldu

* Baştan beri sahte olduğu tespit edilen işyerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve işyeri sicil numarası iptal edilir.

* Sahte işyerinden ödenen primler var ise Borçlar Kanunu hükümlerince iade edilmeyerek SGK tarafından gelir kaydedilir.

* Yersiz yararlanılan teşvik ve destekler var ise gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır.

* İşyeri ile ilgili asgari işçilik araştırma veya inceleme işlemi yapılmış ise sahte bildirimler iptal edilerek yeniden hesaplama ve değerlendirme yapılır.

* Vergi mevzuatı açısından gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili vergi dairesine bilgi verilir.

* Sahte sigortalı bildirimi sebebiyle SGK'nın ödediği aylık, gelir, geçici iş göremezlik ödenekleri ve sağlık giderleri işverenden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

* Gerek duyulması halinde işverenin diğer tüm işyerleri için de sahte işyeri/sahte sigortalılık kapsamında denetim faaliyeti gerçekleştirilir.

* Sahte sigortalı bildirimlerinde sorumluluğu tespit edilen meslek mensupları (serbest muhasebeci ve mali müşavirler) da işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur.

* Meslek mensubunun bağlı bulunduğu meslek odasına disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere bilgi verilir.

* İlgililer hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Editör: Urfadasin Haber