Şanlıurfa İl Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl 16. Kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftasının temasının kayıt dışı istihdam olarak açıkladı

Basın toplantıda konuşan Şanlıurfa SGK İl Müdürü İsmail Ünlü, gazetecilere bilgilendirmelerde bulundu. 

Şanlıurfa SGK İl Müdürü İsmail Ünlü, bu tür haftaların toplumda farkındalık yaratma, bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından önem taşıdığını söyledi.
Sosyal Güvenlik Kurumunu, herkese ve her kesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde, iletişimin her yöntemi kullanılarak toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız.” diyen Şanlıurfa SGK İl Müdürü İsmail Ünlü Hafta boyunca gelenekselleşen bazı faaliyetlerinin bu yıl da yapmayı sürdüreceklerini belirtti

Emekli Maaşlarının Miktarı Belli Oldu! Emekli Maaşlarının Miktarı Belli Oldu!

Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştireceklerini aktaran Şanlıurfa SGK İl Müdürü İsmail Ünlü açıklamalarını şöyle sürdürdü; 

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yaptığımız çalışmalar, sosyal güvenlik kavramı, reformun getirdikleri, 5510 sayılı Kanun ile gelen hak ve yükümlülükler ile yapmakta olduğumuz çalışmaları anlatmak amacıyla çeşitli programlara katılacağız. Yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliği ile hafta için hazırladığımız yazılı ve görsel tanıtım ve bilgilendirici materyaller vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Sosyal güvenliğe inanmış bir toplum oluşturma çabalarımıza desteğinizi bekliyoruz.

 Biliyoruz ki güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu güçlü bir Türkiye demektir. Pandemi döneminde de hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve hizmetlerimizin aksamaması için Il Müdürlüklerimizde tüm çalışma arkadaşlarımız mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmıştır. Salgın sürecinde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmadı. Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu. 2002' de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının kapsamı bugün yüzde 99,5'e ulaşmış durumda. 
2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2022 yılı için 150,12 TL'dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS kapsamında olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar. 

HAFTA KAPSAMINDA BU YILIN ANA TEMASI OLAN KAYIT DIŞI İSTİHDAM

Hafta kapsamında bu yılın ana teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. II Müdürlüklerimizde görevli arkadaşlarımızın da gayretiyle hep birlikte çalışmalara katma değer katacak tüm taraflarla iş birliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütülüyoruz. Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır. 

YÜZDE 50'LERDE OLAN KAYIT DIŞI İSTİHDAM ORANI BUGÜN YÜZDE 30'LARA KADAR DÜŞTÜ 

Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30'lara kadar düşmüştür.