Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da dini inanç duygusu anlamında aklında soru işareti kalan günaha ve kul hakkına girmemek için Suruç İlçe Müftülüğü sorulan Kira akdi tek taraflı olarak feshedilebilir mi? Sorusuna fetva ile cevap verdi.

SORU.KİRA AKDİ TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLEBİLİR Mİ?

GAP’ta Sulama Yatırımlarının Yüzde 58’i Tamamlandı GAP’ta Sulama Yatırımlarının Yüzde 58’i Tamamlandı

Kira akdi her iki taraf için de bağlayıcı olduğundan, yapıldıktan sonra taraflardan biri, geçerli bir mazereti veya diğerinin rızası olmadan tek taraflı olarak akdi feshedemez. Akdi feshedebilmek için; kiracının iflas etmesi, başka bir şehre tayin edilmesi, işi bırakması iş değişikliği yapması veya kiralanan şeyin kiralama maksadına hizmet edemez hale gelmesi gibi geçerli bir mazeretinin bulunması (Bkz. Merginânî, el-Hidâye, VI, 331, 333,334) ya da her iki tarafın da rıza ve onayı gereklidir. Şu kadar var ki, mazeret belirgin olmaz ya da tartışmaya götürebilecek bir nitelik arz ederse, o takdirde akit, ancak mahkeme kararı ile feshedilir. Bu durumda, mahkeme kararından sonra söz konusu akdi fesheden taraf, mâli bakımdan yükümlü olmaz (Mevsilî, el-İhtiyâr, II, 148). “Fetvası ile cevapladı.