Gerçekleşen Meclis Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, Başkan Yardımcısı Mustafa Zahit, Meclis Üyeleri Halil Savaş, İsa Gökmen, İ.Halil Peltek, İbrahim Satoğlu, Mahmut Akaslan ve Mehmet Aslan gündem dışı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından, olağan meclis toplantısına geçildi.

2023 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, 2023 Nisan Ayı Meclis Kararı, Nisan Ayı Mizanı, Hesapları İnceleme Komisyonu Kararı ve Nisan Ayı Faaliyetleri, gündemiyle Meclis Başkanı Serhat Karadağ başkanlığında yapıldı.

Toplantı, Meclis Başkanı Serhat Karadağ’ın açılış konuşmasıyla başladı. Meclis Başkanı Serhat Karadağ açılış konuşmasında şunları kaydetti:" Yeşil ekonomi, sürdürülebilir ve çevre dostu ekonomik faaliyetler üzerinde durmak istiyorum.

İçinde bulunduğumuz yeni yüzyılda çevre koruma ve sürdürülebilirlik konuları giderek daha fazla önem kazanmakta, yeşil ekonomi kavramı ve yeşil dönüşüm projeleri gündemdeki yerini sürekli olarak korumaktadır.

Dünya genelinde çevresel sorunların azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları, yeşil ekonomi, sürdürülebilir ve çevre dostu ekonomik faaliyetler desteklenerek yürütülmektedir. Bu bağlamda da hibe, teşvik ve destek unsurları, ülkemizde çevre dostu teknolojilerin yaygınlaştırılması açısından ciddi anlamda büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizin 2021’de Paris Anlaşması’na taraf olmasının ardından 2053 yılı için Net Sıfır Emisyon Hedefi belirlemesi, İklim Şurası ve İklim Kanunu başta olmak üzere devletin en üst kademelerinin inisiyatifinde yürütülen çalışmalara ek olarak, sanayi firmalarımızın daha kısa sürede beklenen standart üretime geçişini destekleyecek her türlü politika ve teşvik de göz ardı edilmemelidir. Ayrıca; sanayi üreticilerimiz için ihracatı kolaylaştıran ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerle rekabet gücünün korunmalı, yerli teknoloji tedarikçileri desteklenmeli, dönüşüm için destekler artırılmalı ve bürokratik süreçler azaltılmalıdır. Değerli Meclis Üyeleri, Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, meclis toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum." dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ise gerçekleştirilen seçimlerin ardından iş dünyası temsilcilerinin beklentilerini aktardığı bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yetim konuşmasında şunları kaydetti: "Sayın Divan, Kıymetli Meclis Üyeleri; Mayıs Ayı Meclis Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizleri, şahsım ve Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

Değerli Hazirun; Malumunuz olduğu üzere, geçtiğimiz Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilliği Seçimleri gerçekleştirildi. Seçim sonuçlarının şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, seçilen Milletvekillerimize başarılar diliyorum. Bizler iş dünyası temsilcileri olarak vatandaşlarımızın sağduyu ve demokratik olgunlukla seçimi tamamladıklarını düşünüyor, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin de aynı ferasetle tamamlanacağına inanıyoruz. Evet, ülkemiz için önemli bir süreci daha tamamladık. Artık yeni bir dönemdeyiz. Bu yeni hedefler ve yeni bir vizyon demek. Bu minvalde, İş dünyası olarak yeni dönemden birçok beklentimiz var.

Bunlar arasında finansmana erişimin kolaylaştırılması, ekonomide istikrar ortamının teşekkül edilmesi, rasyonel faiz politikasının izlenmesi, kur ve enflasyon ilişkisinin yeniden tesis edilerek, dalgalı kur rejimi ile uyumlu olmayan tedbirlerin kaldırılması, enerji ve hammadde başta olmak üzere üretimin üzerindeki maliyet yükünün azaltılması, istihdamı koruyacak tedbirlerin uygulanması, yatırımların önündeki engelleri kaldıracak çalışmaların yapılması ihracatın önündeki engellerin kaldırılması yer almaktadır.

Büyükşehir’den Buğday Hasadı Büyükşehir’den Buğday Hasadı

Ayrıca; Şanlıurfa özelinde ise Eğitimde; derslik sayılarının arttırılması, Sağlıkta; doktor sayılarının arttırılması ve özel hastanelerin ilimizde yatırımının sağlanması, Sanayide; Organize Sanayi Bölgeleri’nde genişleme alanlarının arttırılması, Turizmde ise yeni yatırım ve istihdam alanlarının arttırılması en önemli beklentiler olarak öne çıkmaktadır. Umuyoruz ki, ekonominin dümeninde yer alanlar, iş dünyasının bu beklentilerine kayıtsız kalmayacaklardır.

Bu duygu ve düşünlerle sözlerime son verirken, toplantımızın verimli geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından, gündem maddeleri görüşüldü ve oylandı. Oylamaların akabinde, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Halil Hayırlı 2023 Nisan Ayı Faaliyetlerinin sunumunu gerçekleştirdi.