Bu kararlara göre, ön lisans ve lisans seviyesindeki tüm programlarda kayıtlı olan öğrenciler, daha önce almadıkları veya devamsızlıktan kaldıkları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde belirtilen sınav hakkından faydalanabilecek.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Bu sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, uygulamalı derslerde uygulama yapacak, teorik derslerde ise yazılı sınava girecek. Bu uygulama, öğrencilerin almadığı dersler için de geçerli olacak.

SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bu sınavlara katılan öğrenciler, her ders için öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek. Katkı payı ve öğrenim ücreti, ilgili dönemde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen miktarı geçmeyecek.