Avukatların yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik hazırlanan görüş ve önerilerde kamuda çalışan avukatlarının özlük hakları, stajyer avukatlara yönelik ve avukatlık mesleğine yeni başlayan avukatlara verilmesi gereken destekler 14 maddeden oluşuyor.

Vali Ayhan, Uygulama Noktasını Ziyaret Etti Vali Ayhan, Uygulama Noktasını Ziyaret Etti

Görüş ve önerilerinin 7. Yargı Paketine ekletilmesini isteyen Şanlıurfa Barosu, avukatlardan da imza desteği talep etti. Başlatılan imza kampanyasına şuana kadar 900 imza atıldığı açıklandı.

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, düzenlediği basın toplantısında görüş ve önerilerini şöyle sıraladı; 

“1- Stajyer avukatlara staj süresi boyunca ücret ödenmesi,
2-Mesleğe yeni başlayan avukatların CMK sisteminde daha fazla görev almasını sağlayacak yeni bir sisteme ilişkin yasal düzenleme,
3-Avukatların CMK alacaklarından alınan KDV oranının kaldırılması veya yüzde 1’e düşürülmesi,
4-Yıllarca bekleyen adli yardım ödemelerinin beklenmeden yapılması,
5-Mesleğe yeni başlayan avukattan en az 5 yıl Bağ-Kur primi alınmaması,
6-İş uyuşmazlıklarına ilişkin arabuluculukta, her işçinin zorunlu olarak avukatla temsilinin sağlanması,
7-Mantar gibi türeyen hukuk fakültelerine yenilerinin eklenmemesi, artık hukuk fakültesi de açılmaması,
8-Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralamasının elli bine düşürülmesi, hukuk fakültesi kontenjanlarının da düşürülmesi,
9-Tapu işlemlerinin avukatla yapılmasını zorunlu hale getiren yasal düzenleme,
10-Bağlı çalışan avukatların sosyal ve mali durumlarının iyileştirilmesine ilişkin yasal düzenleme,
11-CMK ücret tarifesinin AAÜT ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin yasal düzenleme,
12-Noterlik ve avukatlık için mesleğe giriş sınavı getirilmesi,
13-Kamuda çalışan kurum avukatlarının Özlük Haklarının Hakim ve Savcılara denk hale getirilmesi,
14-Vekaletname düzenleme yetkisinin Barolara da verilmesi”.