Şanlıurfa'da küçükbaş hayvancılığı geliştirilmek için 400’ü kadın üretici olmak üzere, 900 küçükbaş hayvan yetiştiricisine ekipman dağıtımı yapıldı.

Şanlıurfa, 22 Ekim 2022 – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen “Şanlıurfa Sade Yağı Dünyaya Açılıyor Projesi” ve "Şanlıurfa İlinde Yapağı Kalitesi ve Üretimin Artırılması Projesi" kapsamında koyun kırkma ve elektrikli süt yağı ayırma makinesi dağıtım töreni 22 Ekim 2022 tarihinde Şanlıurfa’dagerçekleştirildi.

Dağıtım törenine ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve üreticiler katılım sağladı. Törende, GAP İdaresi Başkanlığınca "Entegre Kırsal Kalkınma Projesi (EKKP)" kapsamında 2022 yılında desteklenen ve Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen "Şanlıurfa İlinde Yapağı Kalitesi ve Üretimin Artırılması Projesi" kapsamında, 500 adet elektrikli koyun kırkma makinesinin küçükbaş hayvan yetiştiricilerine dağıtımı gerçekleştirildi.

Toplam maliyeti 780.000 TL olan GAP İdaresi Başkanlığı tarafından 600.000 TL bütçe ile desteklenen proje ile koyun yetiştiricilerinin ürettiği yapağıdan ek gelir elde etmesi ve bu sayede küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ile yaygınlaştırılması hedefleniyor.  Şanlıurfa’da yetiştiriciliği yapılan yaklaşık 2 milyon adet koyundan her yıl yaklaşık 3.650 ton yapağının kırkılarak milli ekonomiye kazandırılması, yapağı toplama ve işleme tesisleriyle yeni bir istihdam alanı oluşturulması da proje hedefleri arasında yer alıyor. 

Urfa Promosyonda En Düşük En Dipte Olan Yine Urfa Urfa Promosyonda En Düşük En Dipte Olan Yine Urfa

Ayrıca; GAP İdaresi Başkanlığınca "Tarımsal Altyapının Geliştirilmesi Projeleri (TAGEP)" kapsamında 2022 yılında desteklenen, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şanlıurfa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen "Şanlıurfa Sade Yağı Dünyaya Açılıyor Projesi" kapsamında törende, 400 adet elektrikli süt yağı ayırma ekipmanının kadın üreticilere dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtımı yapılan elektrikli süt yağı ayırma ekipmanı 12 litre kapasite ile saatte 120 litre süt işliyor. 

Toplam maliyeti 1.554.443 TL olan ve GAP İdaresi Başkanlığı tarafından 1.088.110 TL bütçe ile desteklenen projeyle Şanlıurfa’da ve ülkemizde küçükbaş hayvancılığının ve yan ürünlerinin üretiminin devam ettirilmesi ve artırılması, hayvancılık faaliyetlerini gerçekleştirenlerin üretim şartlarının düzeltilmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi ayrıca, daha sağlıklı şartlarda üretim gerçekleştirilmesi amaçlanıyor