Prof. Dr. Hüseyin Akpınar, Şair Nâbî’nin hayatından bir kesit sunarak onun hac yolculuğu sırasında uğradığı şehirlerde yazdığı şiirleri okudu ve bu şiirler için bizzat kendisinin yaptığı besteleri icra etti. Prof. Dr. Hüseyin Akpınar’a yüksek lisans öğrencileri de eşlik ederek Şair Nâbî’nin şiirlerine yapılmış besteleri icra ettiler.  

Prof. Dr. Hüseyin Akpınar, Şair Nâbi’nin şiir meclislerinde beraber mûsikî meşk ettiği, mûsikîşinas ve şair arkadaşlarından Buhurizâde Mustafa Itrî, Hafız Post, Seyyid Nuh ve Bosnalı Sabit’ten bahsetti. Daha sonra Şair Nâbî’nin  “görmüşüz” redifli şiirini icra ederek programı sonlandırdı. 

Program sonunda moderatör Eyyüp Azlal, Yahya Kemal’in Eski Mûsikî şiirini okudu.

Vali Ayhan'dan Patlama Sonucu Hayatını Kaybedenlere Baş Sağlığı Mesajı Vali Ayhan'dan Patlama Sonucu Hayatını Kaybedenlere Baş Sağlığı Mesajı

“… Çok insan anlayamaz eski mûsikîmizden
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden…”

Sunum ve müzik dinletisinden sonra TYB Şanlıurfa Şube Başkanı Doç. Dr. Mahmut Kaya, “Şair Nâbî’nin şairliğinin yanı sıra bestekârlığı ve hanendeliği gibi birçok yönünü öğrenmiş olduk. Prof. Dr. Hüseyin Akpınar hocama, mûsikî ekibine ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz” dedi.