Uzundağ, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin temel amacının kişinin kendini gerçekleştirmesi için fırsatlar sunacak bir ortama kavuşturması gerekirken Şanlıurfa’da eğitimin temel ihtiyaçları karşılamak kadar aciz bırakıldığını ifade etti.

Şanlıurfa’da derslik ve öğretmen açığı bulunduğunu belirten Uzundağ, açıklamasında şunları kaydetti:

Eğitim sürecinin en temel basamağında yer alan derslik ve öğretmen açığına çözüm üretememiş bir eğitim süreci kişinin kendini gerçekleştirmesini beklemek hayal ötesidir.  Derslik ve öğretmen açığı(okulöncesi, ilkokul, ortaokul başta olmak üzere) uzun yıllardan beri devam eden, yerelde adeta kaderine terk edilmiş, kronik duruma getirilmiştir. Var olan eğitim ortamı 40-50 yıl önceki beklenti ve ihtiyaçları karşılama mantığı ile oluşturulmuştur. Mevcut binalar günümüz ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Doğal olarak hem bireylerin eğitime ulaşmalarını zorlaştırmakta hem de ulaşan bireylerin son derece sağlıksız ve verimsiz bir ortama maruz kalmasına yol açmaktadır. Eğitime yatırım fazlasıyla "lüzumsuz" ve kendisinden kurtulması gereken bir şey olarak telâkki edilmektedir. Urfa özelinde yerel yönetimlerin bu konudaki ilgisizliği ve performansı anlamak mümkün değil. Okullarda çocuk oyun parkları, sportif faaliyet ve sosyal etkinlik alanları son derece yetersiz ve kalitesiz olması hem merkezi idarenin yetersizliği hem de yerel yönetimlerin beceriksizliğidir. Böyle bir konu gündeme geldiğinde yöneticiler hemen yaptıklarını sıralayacaklardır. Oysa bu mevzu yapılanların değil yapılmayanların can yaktığı bir konudur. Dolayısıyla hiç kimse bahanelerin ardına sığınarak sorumluluktan kaçamaz, sorumluluktan kurtulamaz.

Şanlıurfa Sağlık İl Müdürü Solmaz'dan Şanlıurfa Vakfına Ziyaret Şanlıurfa Sağlık İl Müdürü Solmaz'dan Şanlıurfa Vakfına Ziyaret

Yaklaşık 8 bin öğretmen açığı ile eğitime merhaba dedik. 8 bin öğretmen açığı demek yaklaşık 250.000 (ikiyüzellibin) öğrencinin öğretmensiz veya ücretli öğretmen ile ders başı yaptığı anlamına gelmektedir.

Şunu da ifade etmek gerekir. Milli Eğitim bakanlığı ücretli öğretmenlere adeta köle muamelesi yaptığını söylemek yanlış olmasa gerek. Bir ücretli öğretmen haftada 30 saat derse girse bile asgari ücretin çok altında bir ücrete mahkum etmeye devam ediyor.”