Ailenin isteği üzerine bebeğin ismini “Alparslan” koyan Vali Ayhan, Alparslan bebeğin güzel bir ömrü olması için dua etti.
Horasan Meliki Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen ve amcası Tuğrul Bey'in yerine 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan, 42 yaşında elde ettiği büyük başarıyla dünya tarihinin geleceğine yön vermişti.