Doğum Tarihi - Vefat Tarihi - 25.02.2023
Babası
Annesi
Memleket şanlıurfa
Adres
Defin Yeri
Defin Tarihi 26.02.2023