Doğum Tarihi - Vefat Tarihi - 13.03.2023
Babası
Annesi
Memleket şanlıurfa
Adres
Defin Yeri
Defin Tarihi 13.03.2023