Eyyübiye’de Hastane Önündeki Yol Trafiği Taşıyamıyor Eyyübiye’de Hastane Önündeki Yol Trafiği Taşıyamıyor

AİHİM, daha önce ceza yargısı yönünden Şanlıurfa Barosu’nun yaptığı başvuruyu suçun mağduru olmadıklarından dolayı ederken 2019 yılında İdari yönde yapılan başvuruyu da iç hukuk yollarının tüketilmeden konun AİHM’e taşınmasını gerekçe göstererek reddetti.

“BU BAŞVURU ŞEYH SAİD VE SEYİD RIZA OLMAK ÜZERE DİĞER KAYIP MEZARLAR İÇİNDE ÖRNEK TEŞKİL ETMESİ BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞVURUYDU”

Said-i Nursi'nin kayıp naaşı ile ilgili başvuruyu AİHM’in reddedilmesine ilişkin Şanlıurfa Barosu düzenlediği bası toplantısında yaşanan hukuki süreç anlatıldı. Şanlıurfa Barosu adına dosyanın avukatlarından Av. Nurullah Küçükoğlu yaptığı açıklamada “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç hukuk yollarının tüketilmediğini ileri sürüyor ama biz iç hukuk yollarının tamamını tükettikten sonra başvurmuştuk. Yaptığımız başvuru sadece Said Nursi’nin kayıp naaşı olsa da başta Şeyh Said ve Seyid Rıza olmak üzere diğer kayıp mezarlar içinde örnek teşkil etmesi bakımından çok önemli bir başvuruydu. Şanlıurfa Barosu olarak bu tür girişimlerde bulunmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. ”dedi.

DAVA SÜRECİ NEZAM NASIL BAŞLADI?

Bu arada 23 Mart 1960 yılında Şanlıurfa'da vefat eden Bediüzzaman Said Nursi'nin mezarının 27 Mayıs darbecileri tarafından kaçırılmasına ilişkin ikinci dava sürecini Şanlıurfa Barosu 18 Nisan 2019 yılında başlattı.

Bediüzzaman Said Nursi'nin naaşının Şanlıurfa sınırları içinde kaybolduğu için baro önce valilikle yazışmaya geçti. Şanlıurfa Valiliği arşivlerinde Bediüzzaman Said Nursi'nin kayıp mezarıyla ilgili belge bilgi talebinde bulunan Şanlıurfa Barosu, valilikten “Arşivimizde bu konuda bilgi ve belge yoktur” cevabını almıştı.

Baro, valilikten konun araştırılmasını istese de bu konudaki talebi de reddedilmişti. Said Nursi'nin naaşının Şanlıurfa sınırları içinde kaybedilmesinin valiliğinin sorumluluğunda olduğundan dolayı Şanlıurfa Barosu 2019 Haziran ayında Valiliğe 1. İdare Mahkemesinde dava açmıştı. İdare Mahkemesi davayı reddetmişti. İstinaf mahkemesine giden Şanlıurfa Barosu bölge mahkemesinden de ret cevabı almıştı. Bu aşamadan sonra Şanlıurfa Barosu AİHM’in yolunu tutmuştu.