Solmaz, hastane yönetiminden hastanede sunulan sağlık hizmet sunumu, poliklinik, acil hizmetler, görüntüleme hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anjiyografi ünitesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının dinlenme alanlarının yeniden dizayn edilmesi talimatını veren Solmaz, mutfak, yemekhane, depolar, ambarlar, eczane, eczane depolarını, dolaşarak depo alanlarındaki eksiklikleri yerinde belirleyip hizmetin daha kaliteli hale gelmesi için inceleme yaptı.

"AIDS, Ölümcül Değil Yaşam Boyu İlaç Kullanımını Gerektiren Kronik Hastalığa Dönüştü" "AIDS, Ölümcül Değil Yaşam Boyu İlaç Kullanımını Gerektiren Kronik Hastalığa Dönüştü"

Solmaz’ın ziyaretinde  fizik tedavi ünitesinin boşaltılarak yine Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin İpekyol caddesinde bulunan fizik tedavi merkezi içerisine taşınmasından dolayı boşalan yer için açılması planlanan birimler için fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca poliklinik hizmetlerinin yeniden değerlendirilmesi ve MHRS randevu kapasitelerinin arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasına, Acil servise başvuran hastalarda gerekli alan triyajlarının yapılarak hastaların branş polikliniklerine yönlendirilmesi Acil servis müşahede süreleri ve acil servisten yatışı yapılan hastaların ilgili servise kabul işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması Hastane tadilatı yapılacak alanlarda gerekli düzenlemelerin yapılması konularında görüş alışverişi yapıldı.