Şanlıurfa'da  Türk mühendisler, israf edilen ekmek ve diğer atık gıdalardan doğal gübre üretti.

Şanlıurfa'da Yetim ve Öksüz Çocuklar İçin Bir Araya Geldiler Şanlıurfa'da Yetim ve Öksüz Çocuklar İçin Bir Araya Geldiler

Yerli ve milli projenin dünyada bir ilk olduğunu belirten mühendisler, ürettikleri gübrenin dünyaya umut olacağını söyledi.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM), Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve özel sektör iş birliğiyle önemli bir çalışmaya imza attı. Türk mühendisler, “Fosfor Çözücü Mikrobiyal Kültür İçeren Biyogübre Formülasyonlarının Geliştirilmesi” isimli proje çerçevesinde, kullanım dışı kalan kuru ekmeklerden fosfor çözücü mikrobiyal kültür içeren gübre üretti.
Proje çalışmaları doğrultusunda yapılan laboratuvar araştırmalarında, bitkiler tarafından alınamayan fosforu yüzde 110 ile yüzde 150 oranında çözdüğü saptanan faydalı fungusun, organik dolgu malzemeleri üzerinde geliştirildikten sonra arazi denemelerinde bitki gelişimine etkisi değerlendirildi. Dolgu maddesi olarak kuru ekmek ve farklı bitki materyalleri değerlendirildi ve bu sayede hem geri dönüşümün hem de organik ürünün elde edilmesi sağlandı. Projede, her bir tohuma mikrobiyal gübre olarak kullanılacak funguslar, tohumdan önce toprağa uygulanarak üzeri yaklaşık bir santim toprak ile kapatıldıktan sonra mısır tohumu bırakıldı. Ekimle beraber üzeri kapatılan tohumlar sulandı. Kontrol parseline ise sadece tohum ekildi ve bitkilere su dışında hiçbir uygulama yapılmadığı bildirildi. Hasat işleminde her mikrobiyal gübreye ait 10 bitkinin boy, koçan sayısı ve ağırlığı, yaprak sayısı ve ağırlığı, koçan yüksekliği, bitki ağırlığı, sap ağırlığı, kök ağırlığı ve dane ağırlıkları tartılarak sonuçlar incelendi. Elde edilen veriler doğrultusunda, fosfor çözme yeteneğine sahip ve bitki gelişimine olumlu katkı sağlayan iki fungustan üretilen mikrobiyal gübre ile oldukça başarılı sonuçlara ulaşıldı. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, doğal gübreyi özel sektör ortaklığıyla kurulacak tesisle birlikte önce Türkiye'de daha sonra da dünyada kullanılmaya hazır hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.