Sitenin Otoparkına Girip 10 Bin Liralık Bisikleti Çaldı Sitenin Otoparkına Girip 10 Bin Liralık Bisikleti Çaldı

Köklü Değişim Şanlıurfa Temsilciliği tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا
Vel hamdu lillahi Rabbil alemin. Ves selatu ves selamu ala Rasuline Muhammedin ve ala alihi ve  sahbihi ecmain…
Ey Kalbi Filistin ile birlikte atan Kerim Müslümanlar,
Ey Allah'tan başka Rab, Rasulü’nden başka önder ve İslam'dan başka bir şeriat kabul etmeyen çok 
kıymetli Müslümanlar,
Vallahi bugün size saatlerce konuşabiliriz,
Size saatlerce Yahudi varlığının katliamlarından bahsedebiliriz, 
Saatlerce “nerede bu insanlık”, “nerede insan haklarından bahsedenler” diye nutuk atabiliriz,
Ama bunların hiçbirisini yapmayacağız. Çünkü artık söz bitti. Kelimeler tükendi. Söylenmesi 
gerekenlerin hepsi söylendi. Artık maskeler düştü ve hakikat gün gibi ortaya çıktı. 
75 yıldır kınama mesajları ile Birleşmiş Milletleri göreve çağırmak ile İslâm işbirliği teşkilatı toplantıları 
ile sadece ve sadece işgalin meşrulaştığı ve Yahudi varlığının güç ve cesaret kazandığı görüldü. 
Artık Yahudi Varlığına karşı tek çözüm orduların hareket etmesidir. 
Dünyanın dört bir tarafında ve Türkiye'nin tüm şehirlerinde Ordular Aksa'ya, Mehmetçik Kudüs’e 
feryatları yankılandı. Zillet içindeki yöneticilerin bu cesareti gösteremediği görüldüğü için hilâfet 
nidaları gök kubbeyi inletti. 
Evet artık cılız kınama mesajlarını kimse ciddiye almıyor. Bu açıklamalar yüreğimizdeki ateşi 
soğutmuyor. 
Görüyorsunuz… Hristiyan dünyasından bile bu katliamları kınayanlar oldu… Bir yaratıcıya inanmayan 
sosyalistler bile kınadı. Hatta bir kısım Yahudiler bile kınadı. 
Şimdi sizde bunlarla birlikte kınayacak mısınız? 
Ey güç ve otorite sahibi yöneticiler! Sizler de zayıf ve çaresizler ile birlikte kınayacak mısınız?
Kınama, zayıf ve çaresizlerin yapacağı bir iştir. Mazlum Filistin halkı kınar! Çünkü onların buna karşı 
koyacak güçleri ve orduları yok.
Günlerdir meydanları dolduran ve ellerinden hiçbir şey gelmeyen çaresiz Müslümanlar kınar. Çünkü 
onların ellerinden gelen bir şey yok. 
Ama ordulara sahip olanlar kınamaz, kınayamaz…
Tanklara, uçaklara, İHA’lara, SİHA’lara yüzbinlerce askere sahip olanlar kınamaz, kınayamaz…
Güç sahibi olanlar had bildirir, gereğini yapar ve kardeşlerimizi zulmedenlerin kanlı ellerinden 
kurtarır. 
Müslümanlardan oluşan orduları saf saf yürütürler. Güçleriyle zalimlerin yüreklerine korku salarlar. 
Rabblerinin şu ayeti kerimede emrettiği farzı yerine getiriler: “Ey iman edenler! Size ne oldu ki: ‘Allah 
yolunda seferber olup topluca cihada çıkınız’ dendiği zaman ürkeklik ve gevşeklikle yere çakılıp 
kalıyorsunuz.” 
İşte işgalci Yahudi varlığına karşı yapılması gereken şey budur. Zira onlar sadece bundan anlarlar. 
Aziz Müslümanlar! Tek hakikat ordulara karşı ordularla karşılık vermektir. İslam ümmeti adına 
Mescidi Aksa’nın koruyuculuğunu yapanların imdadına koşmaktır. Artık Müslümanların tek talebi 
budur. Tüm dünyada meydanlardan yükselen çağrı budur. Tüm Müslümanlar hep bir ağızdan şu nida 
ile feryat etmektedir. 
“Ordular Aksa’ya, Ordular Aksa’ya
(1-2 dakika boyunca tüm meydan hiç ara vermeden ordular aksaya diye slogan atsınlar.)
Buradan sonra dua metnine geçiş yapılır… 
Ey Allah’ım! Son olarak, bu mübarek günde, mübarek Cuma saatinde, mübarek topraklar ve Gazze’de 
zulme maruz kalan kardeşlerimiz için ellerimizi semaya kaldırıyor sana yalvarıyoruz.
Ey Mustazafların Rabbi olan Allah’ım!
Filistin’de gasıp Yahudi varlığının katliamlarına maruz kalan mustazaf Müslüman kardeşlerimiz için 
senden yardım diliyoruz. Sen onlara yardım et Allah'ım. Kardeşlerimizin acılarını dindir, sıkıntılarını 
gider Allah’ım. 
Ey “Es Semi” iniltileri işiten Allah’ım!
Yakarışlarımızı, dualarımız, niyazlarımız geri çevirme, dünyanın zalimlere dar mustazaf müminlere 
geniş geldiği o hayırlı izzet dolu günleri yakınlaştır Allah’ım.
Ey Kahhâr olan Allah’ım!
Katil İsrail’e, İslâm’ın düşmanlarına, Müslümanların eliyle hiç unutamayacakları bir hezimet tattır 
Allah’ım! Sen onları “Kahhâr” isminle kahru perişan eyle...
Ey Hayrul Makirin olan Allah’ım!
Sen ki ayetinde de buyurduğun gibi “Tuzak kuranların en hayırlısısın” Sömürgeci kâfirlerin şerir 
tuzaklarını başlarına geçir ve Müslümanlara zaferler nasip et Allah’ım. 
Ey Muiz olan, dilediğini Zelil kılan Allah’ım! 
Katından göndereceğin yardım ve zaferle Gazze’deki, sair İslâm beldelerindeki Müslümanları 
izzetlendir ve İslam düşmanları kâfirleri zelil perişan et Allah’ım.
Ey Kâdir olan Allah’ım!
Senin her şeye gücün yeter. Amenna ve Saddakna… Sen bu Yahudilerin hesabını hem bu dünya da 
hem de ahirette en şiddetli bir şekilde gör Allah'ım.
Ey Zul Kuvve /Kuvvet sahibi Allah’ım!
Gazze’deki çocuğunun cansız bedenine sarılarak ağlayan babaların annelerin gözyaşlarını dindirecek, 
acılarını, kederlerini sonlandıracak katından hayırlı nusretler gönder Allah’ım. 
Eş’Şehid her şeye Şahid olan Allah’ım!
İşte buradayız, kıyamımıza, yakarışımıza sen şahit ol ya Rabbi! Değerlerimizi her şeyden daha aziz 
bellediğimize şahit ol ya Rabbi.
Şahit ol ki kardeşlerimizi asla acılarıyla, dertleriyle baş başa bırakmadık. Kardeşlerimizin maruz 
kaldıkları zulümlere asla sessiz kalmadık. Sadece kınayan ve hiçbir şey yapmayan yöneticilerden asla 
razı gelmedik. Sen şahit ol ya rabbi. 
Mescidi Aksa gasıp Yahudi varlığı askerlerinin postallarıyla kirletilirken, Gazze’de, Kabe’den çok daha 
aziz olan kardeşlerimizin pak kanları mübarek toprakları sularken, Müslümanların başındaki 
yöneticiler Müslümanların yardımına ordularıyla icabet etmek yerine tarafları itidalli olmaya davet 
ettiler. En fazla kınadılar ve üç gün yas ilan ettiler. Bu nasıl bir zillettir Allah’ım!
Allah’ım bu zilletten ve böylesi yöneticilerden bizler beriyiz... Sen bu sözümüze şahit ol Ya Rab! Şahit 
ol Ya Rab! Şahit ol Ya Rab!
Rabbimiz! Onları sana şikâyet ediyoruz. Onlara bildiğin gibi muamele eyle Allah’ım…
El Hasiib Hesap soran olan Allah’ım!
Allah'ım Yahudiler ile ihanet anlaşması yapan, onlarla normalleşen yöneticileri sana şikayet ediyoruz. 
Boş konuşup iş yapmayan yöneticileri sana şikâyet ediyoruz.
Müslümanların kanlarını yerde bırakan yöneticileri sana şikâyet ediyoruz.
Güçleri olduğu halde Yahudilerin katliamlarına ses çıkarmayıp sadece kınama açıklamaları yapan 
yöneticileri sana şikâyet ediyoruz.
Sen Hasiib olan Allah’ımızsın, onlardan en şiddetli şekilde hesap sor Allah’ım…
Ey Fettah olan Allah’ım!
Mübarek Aksa topraklarını gasıp Yahudi varlığı “İsrail”in işgalinden kurtarmak için Selahaddin Eyyubi 
gibi ordularını harekete geçirecek komutanlar gönder Ya Rabbi…
Katından kendisiyle sevineceğimiz bir zafer ve yakın bir fetih nasip eyle Allah’ım.
Mescidi Aksa’yı işgal eden ‘İsrail’i haritan silecek olan orduları seferber edecek asrımızın 
Selahaddinlerini, Ömerlerini nasip eyle Allah’ım.
Müslümanların imdat feryatlarına güçlü ordularla icabet ederek heybetleri ile düşmanın yüreğine 
korku salacak hayırlı liderleri bizlere acilen ikram eyle Allah’ım.
Ey El Muin, kullarının yardımcısı olan Allah’ım!
Filistin’e nusret eli gönder Ya Rabbi. Yardımını bekliyoruz, acilen ikram eyle Allah’ım.
Allah’ım İslam’a ve Müslümanlara yardım et.
Raşid-i Hilafeti bize nasip et Ya Rabbi... İkinci Raşid-i Hilafet Devletini kurmayı bize nasip et Ya Rabbi...
Ey Dualara İcabet Eden Rabbimiz! Sana yakarmak için açılmış bu elleri boş çevirme. Umudunu yalnız 
sana bağlamış kullarını çaresiz bırakma…
Bölünmüş coğrafyamızın, parçalanmış ümmetimizin Rasulüllah’ın Kelime-i Tevhid sancağı altında 
birleştiği günleri görmeyi bizlere nasip eyle Allah’ım… 
Raşid Halifenin sancağı altında, Muzaffer komutanlar eşliğinde bize Filistin’in fethini sonrasında da 
Raşid Halifenin arkasında namaz kılmayı nasip et Allah'ım. 
Kafirlere rağmen, Yahudilere rağmen, zalimlere rağmen, hainlere rağmen bütün kerih görücülere 
rağmen bize nasib et Ya Rabbel alemin.
Allahümme haza-d dua…
Allahümme haza-d dua ve minkel icabeh…
Ve ahirul da’vana enilhamdu lillahi Rabbil Alemin!